македонски shqip english
 
Физички лица
Трансакциски сметки
Платен промет
Картички
Кредити
Ризико кредитно животно осигурување
Ненаменски потрошувачки кредити за приматели на плата/пензија преку Банката
Депозити
Кусур штедење
Онлајн штедење
Мобилно банкарство
Електронско банкарство
Електронски сервиси за информирање
Менувачко работење
Трезорско работење
Апликации физички лица
Стандардна табела со податоци по одделни кредити и депозити
Правни лица
Сметки
Платен промет
Бизнис картички
Кредити
Депозити
Документарно работење
Електронско банкарство
Трезорско работење
Апликации правни лица
Работа со хартии од вредност
MoneyGram - меѓународен трансфер на пари

 

            ЧЛЕН НА

 

Референтни каматни стапки

 

Картички

VISA Classic Credit - Кредитна картичка

 

Предности на VISA Classic Credit: • Бесконтактно плаќање без провизија на ПОС терминалите во земјата и во странство • Можност за дополнителни картички • Една сметка за во земјата и странство • Дозволен кредитен лимит до 500.000 денари • Бескаматен период до 15-ти наредниот месец • Едноставно следење на состојбата на сметка и проверка на промените преку електронското банкарство TTK E-bank и мобилното банкарство TTK M-bank • Следење на состојбата на сметка преку електронските сервиси за информирање • Промена на дневен лимит за плаќање преку Интернет, достапно преку електронското банкарство TTK E-bank и мобилното банкарство TTK M-bank • „3DS2 Secure“ безбедност за плаќање преку Интернет • Чип технологија која овозможува поголема сигурност и безбедност на податоците и превенција од злоупотреби. 

 

Корисници

 • Државјани на Република Северна Македонија, деловноспособни лица над 18 години, кои имаат засновано редовен работен однос на неопределено време и работен однос на определено време (само ако договорот се обновува непрекинато во последните 2 години или ако времетраењето на договорот го покрива периодот на кредитот) и се вработени во државни институции, акционерски друштва и бонитетни приватни фирми прифатливи за Банката, како и пензионери;
 • Минималните месечни примања на кредитобарателот и жирантите не смее да бидат под 9.000 денари при аплицирање;
 • Максималната старост на кредитобарателот  и жирантите не смее да биде поголема од 70 години старост во моментот на последниот ануитет од кредитот и последниот месец на важење на кредитната картичка.

Валута

 • МКД.

Износ

 • Максимален износ 500.000 денари.
 • Кредитен лимит во зависност од кредитната способност.

Рок

 • Прво издавање – 5 години;
 • Обновување – 5 години.

Услови на враќање

 • Револвинг картичка;
 • Камата се пресметува само на потрошениот износ на одобрениот лимит;
 • Минимален месечен износ за уплата 5% од потрошениот износ, направен во рамките на еден месец;
 • Бескаматен период до 45 дена за трансакции направени во трговија во тековниот месец;
 • Рок на отплата на плаќање 15 дена (од денот на обврската наведена во месечниот извештај);
 • За достасаниот долг Банката испраќа месечен извештај.

Обезбедување

Плата

Обезбедување

Износ на кредит

>30.001 денар

Без жиранти

До 120.000 денари

1  (еден) жирант

Од 120.001 денар

до 360.000 денари

2 (двајца) жиранти

Од 360.001 денар до 500.000 денари

≤ 30.000 денари

Без жиранти

До  60.000 денари

1 (еден) жирант 

Од  60.001 денар до 120.000 денари

2 (двајца) жиранти

Од 120.001 денар

Дополнително:

Меница со менична изјава потпишана од кредитобарателот, жирантот/ите;

Административна забрана на плата од фирмата во која работи кредитобарателот, жирантите и согласност за активирање (доколку фирмата издава);

 

Меница во форма на нотарски акт

За секоја поединечна кредитна изложеност на Банката кон физичко лице по основ на кредитна картичка во износ над 300.000 денари за неприматели на плата преку Банката или над 400.000 денари за приматели на плата преку Банката, која е обезбедена со меница, меницата мора да биде во форма на нотарски акт со извршни клаузули.

Што е потребно за да се отвори кредитна картичка?

 • Копија од важечка лична карта или пасош на корисникот и жирантот;
 • Пополнето и потпишано барање за добивање и користење на картичката;
 • Потврда за редовен работен однос, податоци за плата и обврски од плата за корисникот и жирантот;
 • За вработени во приватни фирми, образец ПП 53 (декларација од УЈП) за последните три месеци;
 • Последна платена сметка (струја, вода, телефон).

Провизии

 • Користење на картичката за безготовински плаќања на ПОС терминали - без провизија;
 • Подигнување готовина од  банкомат  на ТТК Банка - 2,5% + 150 денари;
 • Подигнување готовина од банкомат или на шалтер на друга банка во земјата - 3% + 200 денари;
 • Подигнување готовина од банкомат или на шалтер на друга банка во странство - 3,5% + 250 денари.

Членарини

Членарина за основна картичка за приматели на плата/пензија преку ТТК Банка

- во првата година

900 ден. годишно на 12 месечни рати (без надоместок за остварен промет во трговија над 100.000 ден.);

- во останатиот период

Членарина за основна картичка за неприматели на плата/пензија преку ТТК Банка

- во првата година

1.500 ден. годишно на 12 месечни рати (без надоместок за остварен промет во трговија над 100.000 ден.).

- во останатиот период

Членарина за дополнителна картичка

- во првата година

- 900 ден. на 12 месечни рати за приматели на плата преку ТТК Банка;

- 1.500 ден. на 12 месечни рати за неприматели на плата преку ТТК Банка;

- Без надоместок за остварен промет во трговија над 100.000 ден.. 

- во останатиот период

Дополнителни трошоци

 • Реиздавање ПИН-код - 200 ден.;
 • Итно издавање и обнова на картичка - 2.000 ден.;
 • Реизработка на картичка поради губење, кражба или други оштети на картичка - 500 ден.

Камати

 • 8,50% - Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 7,25 процентни поени, за кредитокорисници кои својата плата/пензија (од ПИОМ) ја примаат преку ТТК Банка (I категорија), како и за вработени во банки и финансиски институции (приматели и неприматели на плата преку ТТК Банка);
 • 9,00% - Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 7,75 процентни поени за кредитокорисници кои својата плата/пензија (од ПИОМ) не ја примаат преку ТТК Банка (II категорија);
 • Каматна стапка над дозволено пречекорување на трансакциска сметка 9,25% годишна (законска казнена камата), прилагодлива каматна стапка; 
 • Пресметката на каматата се врши месечно по пропорционална метода.          

Причина повеќе

 

 • Едноставен и брз пристап до пари 24 часа дневно;
 • Бесконтактно плаќање без провизија на ПОС терминалите во земјата и во странство;
 • Подигнување готовина на банкомат и шалтер во земјата и во странство; 
 • Промена на дневен лимит за плаќање преку Интернет, достапно преку TTK E-bank и TTK M-bank;

 • Едноставно следење на промените и состојбата на картичката преку дигиталните канали TTK E-bank и TTK M-bank и преку електронските сервиси за информирање;

 • „3DS2 Secure“ највисоко ниво на безбедност за интернет-трансакции;

 • Чип-технологија за поголема сигурност и безбедност;

 • Намалување на ризик од користење готовина;
 • Издавање/обновување на картичката на долг рок од 5 години;
 • 24-часовна поддршка на корисниците, насекаде во светот.

 

 

Пополнете ја апликацијата и доставете ја во која било експозитура на Банката. Доколку е потребна дополнителна документација, информација ќе добиете од нашите вработени.

 

За извршените основни и дополнителни услуги Банката наплатува членарини и провизии во согласност со Тарифата на надоместоци за услугите што ги врши ТТК Банка АД Скопје.

 

Тарифа за надоместоци - парични картички за физички лица

 

* Доколку во период од 15 (петнаесет) дена од денот на објавата на измените на тарифата, клиентот не ја извести Банката дека не е согласен, ќе се смета дека е согласен со измените, како што е предвидено во Договорот.

 

 

Лице за контакт:

Бојан Штерјовски

Раководител на Оддел за работа со население

Дирекција за деловна мрежа

Тел.: 02/ 32 47 000 лок. 480

e-пошта: bojan.sterjovski@ttk.com.mk

Наташа Костиќ
в.д. Раководител на Оддел за позадински обработки - население 
Сектор за ИТ и позадинска обработка
Тел.: 02/ 32 47 000 лок. 017
e-пошта: natasa.kostic@ttk.com.mk

 

* Последна промена направена на интернет-страницата на 1.4.2022 година.


 

Известување за исплата на паричните права од социјална, детска и цивилна заштита од 4-ти мај 2022 година
Известување за неработен ден – 2.5.2022 година (понеделник)
Известување за предвремена исплата на пензиите од 26-ти април 2022 година
Известување за работното време на експозитурите и филијалите за време на Велигденските празници
ТТК Банка ќе започне со исплата на дивиденда на 3.5.2022 година
Одлуки донесени на XXXVII-тата седница на Собранието на акционери на ТТК Банка АД Скопје
Известување за исплата на паричните права од социјална, детска и цивилна заштита од 4-ти април 2022 година
Известување за предвремена исплата на пензиите од 29-ти март 2022 година
ЈАВЕН ПОВИК за учество на XXXVII-тата седница на Собранието на акционери на ТТК Банка АД Скопје

Заштита на лични податоци Политика за приватност Политика за колачиња
Copyright ТТК БАНКА АД Скопје Народен Фронт 19А 1000 Скопје тел/факс: 02/3236-400 e-mail: ttk@ttk.com.mk мапа на сајтот предупредување