•  
ФИЗИЧКИ ЛИЦАПРАВНИ ЛИЦАЗА БАНКАТА
Називи Вид на референтна каматна стапка Датум на утврдување Период на важност Висина на референтна стапка (годишно)
НРС Каматна стапка на денарски депозити без валутна клаузула* 25.12.2022 01.01.2023-30.06.2023 1,120%
СБЗ-ЗКК Референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата** 31.12.2022 01.01.2023-30.06.2023 4,750%
6м EURIBOR 6 месечен ЕУРИБОР за ЕУР*** 28.12.2022 01.01.2023-30.06.2023 2,752%

*објавена и преземена од веб страната на НБРМ http://nbrm.mk/

** референтна стапка за пресметување на стапка на казнена камата за обврски во денари, објавена и преземена од веб страната на НБРМ http://nbrm.mk/

*** референтна стапка за пресметување на стапка на казнена камата за обврски определени и изразени во девизи

News Icon
26.05.2023ТТК Банка АД Скопје одбележа значаен јубилеј – 30 години од основањето на Тетекс Банка АД Скопје, правен претходник на ТТК Банка АД Скопје 23.05.2023Известување за неработен ден – 24.5.2023 година (среда) 22.05.2023ТТК Банка отвори нова експозитура во Гевгелија 19.05.2023TTK Банка успешно го финализираше процесот на зголемување на основната главнина преку скрип емисија на нови акции по пат на приватна понуда 04.05.2023Известување за исплата на паричните права од социјална, детска и цивилна заштита од 4-ти мај 2023 година 28.04.2023ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ на работно место Помлад благајник во Филијала Куманово 28.04.2023Известување за неработен ден - 1.5.2023 година (понеделник) 24.04.2023Известување за предвремена исплата на пензиите од 25-ти април 2023 година 20.04.2023Известување за неработен ден - 21.4.2023 година (петок) 13.04.2023Известување за работното време на експозитурите и филијалите за време на Велигденските празници 2023 година
RSS Icon