•  
ФИЗИЧКИ ЛИЦАПРАВНИ ЛИЦАЗА БАНКАТА

Контакт со инвеститори

Во согласност со правилата за котација на Македонска берза, назначено лице за контакт со инвеститори во ТТК Банка АД Скопје:

 

Лице за контакт:

Жарко Митревски

Директор на Дирекција за средства и ликвидност

Сектор за Комерцијално банкарство

Тел.: 072 916 622

e-адреса: zarko.mitrevski@ttk.com.mk