•  
ФИЗИЧКИ ЛИЦАПРАВНИ ЛИЦАЗА БАНКАТА

Поважни акти и кодекси

ТТК Банка АД Скопје е посветена на почитување на стандардите на корпоративното управување. 

Статут на ТТК Банка АД СкопјеДозвола за основање и работење издадена од НБРСМ на ТТК Банка АД Скопје за вршење финансиски активностиКодекс на корпоративно управување во ТТК Банка АД СкопјеКодекс на добро однесување на банките и штедилниците

Грижата за заштита на личните податоци на корисниците е еден од приоритетите на Банката. 

За да обезбеди тајност и заштита на личните податоци, Банката применува соодветни технички и организациски мерки за заштита на личните податоци и соодветни административни, технички и физички мерки и контроли според воспоставените стандарди за сигурност на информативниот систем.

Информации за заштита на личните податоциПолитика за приватностПолитика за колачиња