•  
ФИЗИЧКИ ЛИЦАПРАВНИ ЛИЦАЗА БАНКАТА

Мисија и визија

Ние сме универзална банка-партнер за малите и средни претпријатија којашто креира вредности за нејзините акционери, клиенти и вработени, со помош на претприемничкиот и профитабилниот начин на размислување, оперативната ефикасност и градењето долгорочно партнерство.

 

Нашите вредности се:

Доверба – биди искрен, внимателен, доследен и транспарентен, бидејќи довербата е основата на нашата работа;
Одговорност – преземи иницијатива, донеси одлуки и застани зад нивната реализација; и
Тимска работа – креирај ефикасна и работна атмосфера, соработувај на сите нивоа со цел остварување подобри резултати.