•  
ФИЗИЧКИ ЛИЦАПРАВНИ ЛИЦАЗА БАНКАТА
Edit

Известување за достапен Извештај за надоместоци за платежна сметка за физички лица за 2023 година

Почитувани,

 

Во согласност со член 64 од Законот за платежни услуги и платни системи и исполнувањето на обврската на  Банката за давање извештај за сите наплатени надоместоци за услугите поврзани со платежната сметка на потрошувачите - физички лица за претходната календарска година, ве информираме дека вашите извештаи за надоместоци се достапни и, на ваше барање, може да ги подигнете во хартиена форма на шалтерите на Банката.

 

Со почит,

 

ТТК Банка АД Скопје