македонски shqip english
 
Физички лица
Трансакциски сметки
Платен промет
Картички
Кредити
Премиум пакети за приматели на плата преку банката
Депозити
Електронски сервиси за информирање
Електронско банкарство
Мобилно банкарство
Менувачко работење
Трезорско работење
Апликации физички лица
Правни лица
Сметки
Платен промет
Бизнис картички
Кредити
Депозити
Документарно работење
Електронско банкарство
Трезорско работење
Апликации правни лица
Работа со хартии од вредност
MoneyGram - меѓународен трансфер на пари

 

            ЧЛЕН НА

Филијали и Експозитури

Мрежа на филијали и експозитури на ТТК Банка

Филијали и Експозитури

Адреса

    Телефон       

Работно време

 

Лице за контакт

 02/32 47 000

Летно работно време

лок.

 

 

понеделник – петок

сабота

понеделник – петок

сабота

Филијала Скопје

ул. „Народен фронт бр“.19а, Скопје

508, 509

од 8:00 до 17:00

од 9:00 до 13:00

од 8:00 до 17:00

од 9:00 до 13:00

Зоран Благоев

02/32 47 000 лок. 501

zoran.blagoev@ttk.com.mk

Експозитура Скопје Центар

ул. „Даме Груев“ бр.7, Скопје

544,545

од 9:00 до 17:00

од 9:00 до 17:00

Маја Серафимовска

02/32 47 000 лок. 541

maja.serafimovska@ttk.com.mk

Експозитура Скопје Аеродром

бул. „Јане Сандански" бр.26а, Скопје

524,525

од 8:00 до 16:00

од 9:00 до 13:00

од 8:00 до 16:00

/

Марија Андоновска

02/32 47 000 лок. 521

marija.andonovska@ttk.com.mk

Експозитура Скопје Кисела Вода

ул. „Христо Татарчев" бр.47 локал 12, Скопје

572

од 8:30 до 16:30

 /

од 8:30 до 16:30

 /

Андриана Ѓоргиоска

02/32 47 000 лок. 571

andriana.gjorgjioska@ttk.com.mk

Експозитура Скопје Ѓорче Петров

бул. „Партизански Одреди" бр.171а, Скопје

552

од 8:00 до 16:00

 /

од 8:00 до 16:00

 /

Натка Ќирова Јонузи

02/32 47 000 лок. 551

natka.kirova@ttk.com.mk

Експозитура Скопје Автокоманда

ул. „16-та Македонска Бригада" бр.2/3, Скопје

562

од 8:00 до 16:00

од 8:00 до 16:00

 /

Маја Милкова

02/32 47 000 лок. 561

maja.milkova@ttk.com.mk

Експозитура Скопје Чаир

ул. „Кемал Сејфула" бр. 1/1/4, Скопје

681, 682

од 8:00 до 16:00

од 8:00 до 16:00

 /

Дарко Видовски

02/32 47 000 лок. 683

darko.vidovski@ttk.com.mk

Шалтер Скопје АСУЦ

бул. „Александар Македонски" бр.26 б, Скопје

591, 592

од 8:00 до 18:00

од 9:00 до 13:00

од 8:00 до 18:00

од 9:00 до 13:00

Зоран Благоев

02/32 47 000 лок. 501

zoran.blagoev@ttk.com.mk

Филијала Куманово

ул. „Гоце Делчев" бр.38, Куманово

604,605

од 8:00 до 16:00

од 9:00 до 13:00

од 8:00 до 16:00

од 9:00 до 13:00

Далибор Арсовски

02/32 47 000 лок. 606

dalibor.arsovski@ttk.com.mk

Експозитура Куманово 1

ул. „ЈНА" бр.102, Куманово

611, 612

од 8:30 до 16:30

од 8:30 до 16:30

 /

Далибор Арсовски

02/32 47 000 лок. 606

dalibor.arsovski@ttk.com.mk

Експозитура Велес

ул. „8-ми Септември" бр.44, Велес

621

од 8:00 до 16:00

/

од 8:00 до 16:00

/

Светлана Дафинчевска

02/32 47 000 лок. 622

svetlana.dafincevska@ttk.com.mk

Филијала Тетово

бул. „Илинденска" бр.2б/Булевар, Тетово

208

од 8:00 до 18:00

од 9:00 до 13:00

од 8:00 до 18:00

од 9:00 до 13:00

Азби Махмуди

02/32 47 000 лок. 201

azbi.mahmudi@ttk.com.mk

Експозитура Тетово ПП

ул. „Илирија" бр.40, Тетово

242, 244

од 8:00 до 16:00

 /

од 8:00 до 16:00

 /

Верица Ристовска            

02/32 47 000 лок. 241

verica.ristovska@ttk.com.mk

Експозитура Тетово АРМ

ул. „Методиј Андонов Ченто" бр.4, Тетово

252

од 8:00 до 16:00

 /

од 8:00 до 16:00

Наташа Томоска Василевски

02/32 47 000 лок. 251

natasa.tomoska@ttk.com.mk

Експозитура Тетово Илинденска

ул. „Илинденска" бр.226, Тетово

271

од 9:00 до 17:00

/

од 8:00 до 16:00

/

Агим Идризи

02/32 47 000 лок. 272

agim.izdrizi@ttk.com.mk

Шалтер Тетово Палма мол

ул. „Скопски пат" бр.8, Тетово

261, 262

од 10:00 до 17:00

од 11:00 до 16:00

од 10:00 до 17:00

од 11:00 до 16:00

Агим Идризи

02/32 47 000 лок. 272

agim.idrizi@ttk.com.mk

Експозитура Гостивар

ул. „Иво Лола Рибар" бр.18, Гостивар

282

од 8:30 до 16:30

/

од 8:30 до 16:30

/

Озал Сарач

02/32 47 000 лок. 283

ozal.sarac@ttk.com.mk

Филијала Охрид

ул. „Македонски Просветители" бр.8в, Охрид

632

од 8:00 до 16:00

од 9:00 до 13:00

од 8:00 до 16:00

од 9:00 до 13:00

Билјана Азеска Толеска

02/32 47 000 лок. 631

biljana.azeska@ttk.com.mk

Експозитура Струга

ул. „Пролетерски бригади" бр.43, Струга

642

од 8:00 до 16:00

/

од 8:00 до 16:00

/

Горан Чакар

02/32 47 000 лок. 641

goran.cakar@ttk.com.mk

Експозитура Кичево

ул. „Кузман Јосифовски Питу" бр.10, Кичево

652

од 8:00 до 16:00

/

од 8:00 до 16:00

/

Драгана Матеска

02/32 47 000 лок. 651

dragana.mateska@ttk.com.mk

Експозитура Дебар

ул. „8-ми Септември" бр.1/3, Дебар

662

од 8:00 до 16:00

од 9:00 до 13:00

од 8:00 до 16:00

/

Фатмир Окше

02/32 47 000 лок. 661

fatmir.okse@ttk.com.mk

Филијала Битола

ул. „Столарска" бр.7, Битола

303, 304

од 8:00 до 18:00

од 9:00 до 13:00

од 8:00 до 18:00

од 9:00 до 13:00

Бисера Димитрова

02/32 47 000 лок. 302

bisera.dimitrova@ttk.com.mk

Експозитура Битола ПП

ул. „1-ви Мај" бр.204/4, Битола

323, 324

од 8:00 до 16:00

од 9:00 до 13:00

од 8:00 до 16:00

од 9:00 до 13:00

Сотир Николовски

02/32 47 000 лок. 306

sotir.nikolovski@ttk.com.mk

Експозитура Прилеп

ул. „Борис Кидрич" бр.бб, Прилеп

352

од 8:00 до 16:00

од 9:00 до 13:00

од 8:00 до 16:00

/

Наташа Апостолоска

02/32 47 000 лок. 351

natasa.apostoloska@ttk.com.mk

Филијала Штип

ул. „Ванчо Прќе" бр.67, Штип

704

од 8:00 до 16:00

од 9:00 до 13:00

од 8:00 до 16:00

од 9:00 до 13:00

Благој Димитров

02/32 47 000 лок. 705

blagoj.dimitrov@ttk.com.mk

Експозитура Кочани

ул. „Кеј на Револуцијата" бр.13, Кочани

721

од 8:00 до 16:00

 /

од 8:00 до 16:00

Ангела Ефтимова

02/32 47 000 лок. 722

angela.eftimova@ttk.com.mk

Експозитура Виница

ул. „Никола Карев" бр.бб, Виница

732

од 8:00 до 16:00

 /

од 8:00 до 16:00

Ангела Ефтимова

02/32 47 000 лок. 722

angela.eftimova@ttk.com.mk

Филијала Струмица

ул. „Благој Јанков Мучето" бр.2, Струмица

671

од 8:00 до 16:00

од 9:00 до 13:00

од 8:00 до 16:00

од 9:00 до 13:00

Мирјана Грамбозова

02/ 32 47 000 лок. 673

mirjana.grambozova@ttk.com.mk

Експозитура Радовиш

ул. „22-ри Октомври" бр.бб, Радовиш

691

од 8:00 до 16:00

од 9:00 до 13:00

од 8:00 до 16:00

     /

Васил Дамбов

02/32 47 000 лок. 692   vasil.dambov@ttk.com.mk

 * Последна промена направена на интернет-страницата на 15.3.2019 година.


 

Најповолни услови за СУПЕР станбениот кредит на ТТК Банка АД Скопје
Известување за исплата на дивиденда
Јавен повик за учество на XXIX седница на Собранието на акционери на ТТК Банка АД Скопје
Нова експозитура на ТТК Банка АД Скопје во општина Чаир, Скопје
Известување за исплата на пензии од 1 март 2019 година
ТТК Банка АД Скопје изврши промена на тарифата за услугите во платниот промет
TТК Банка АД Скопје ги намали каматните стапки на денарските и девизните депозити на физички лица
Известување за надградба на системот за електронско банкарство
СЕГА Е ЛЕСНО, со хипотекарниот кредит на ТТК Банка АД Скопје со фиксна каматна стапка од 4,90% во првите три години достапен со намален надоместок за одобрување до 30.6.2019 година!

 

 

Copyright ТТК БАНКА АД Скопје Народен Фронт 19А 1000 Скопје тел/факс: 02/3236-400 e-mail: ttk@ttk.com.mk мапа на сајтот предупредување