македонски shqip english
 
Физички лица
Трансакциски сметки
Платен промет
Картички
Кредити
Премиум пакети за приматели на плата преку банката
Депозити
Електронски сервиси за информирање
Електронско банкарство
Мобилно банкарство
Менувачко работење
Трезорско работење
Апликации физички лица
Правни лица
Сметки
Платен промет
Бизнис картички
Кредити
Депозити
Документарно работење
Електронско банкарство
Трезорско работење
Апликации правни лица
Работа со хартии од вредност
MoneyGram - меѓународен трансфер на пари

 

            ЧЛЕН НА

Трансакциски сметки

Денарска трансакциска сметка

Корисници

·   физички лица - државјани на Република Македонија

·   физички лица- странски државјани – кои во согласност со законската регулатива имаат третман на резидент

·   малолетни лица и лица на кои им е одземена деловната способност, кои пред Банката ги застапува законски застапник, односно старател во согласност со законските одредби.

·   Сопственикот на трансакциската тековна сметка може да даде овластување на друго лице кое ќе располага со средствата од неговата сметка. При овластувањето мора да биде присутно и лицето кое ќе се овластува. Овластувањето се врши на шалтерите во експозитурите и во филијалите на Банката.

Валута

   МКД

Редовна

каматна стапка

 

·   Пасивна камата 0,00% годишна променлива каматна стапка на средствата на трансакциската сметка.

·   Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 8,00 процентни поени годишна променлива каматна стапка на износот на дозволеното пречекорување.

Казнена каматна

стапка

·   11,00% годишно, прилагодлива, законска казнена камата за износот над дозволеното пречекорување.

Метод и период на пресметка на камата

·   Пропорционална метода

Провизија

·   Отворање на трансакциска сметка за физичко лице - без надоместок;

·   29 ден. месечно - провизија за одржување на трансакциската сметка;

·   Проверка на состојба на АТМ уред со Visa Electron картичка - 10 ден. на АТМ на ТТК Банка, 20 ден. на АТМ на друга банка;

·   Водење трансакциска сметка на неактивен корисник - физичко лице - 50 ден./месечно (Доколку на денот на задолжувањето висината на надометокот е повисока од состојбата на сметката, се задолжува надометок во висина на состојбата на сметката). 

Други услови

·   Индивидуално отворање трансакциски сметки.

·   Колективно отворање трансакциски сметки по договор со работната организација.

Потребни документи

·   Барање за отворање трансакциска сметка.

·   Документ за идентификација (важечка лична карта или пасош).

·   Договор за трансакциска сметка.

Друго

Со средствата од трансакциската сметка може да раполагате преку:

·    потписна картичка – за вршење готовински уплати и исплати, како и за безготовински пренос на средства на други сметки во Банката и на сметки во други банки;

·    дебитна картичка (Visa Electron) – за плаќање стоки и услуги во трговија, како и подигнување готовина на широка мрежа на продажни места и банкомати во земјата и во странство.

Тајност

·   Средствата на трансакциските сметки претставуваат деловна тајна.

Можности

·   Може да се вршат уплати и исплати по разни основи (на пр. плати, пензии и друго).

·   Дозволено пречекорување во висина на две плати (или повеќе, во зависност од типот пакет кој се користи).

·   Можност за отворање траен налог со кој се врши отплата на кредити, плаќање трошоци.

·   Издавање полномошно со согласност на сопственикот.

·   Информирање за состојбата на сметката преку извод на шалтер на ТТК Банка.

·   Можност за отворање траен налог за автоматско префрлање на средствата од трансакциска сметка на штедна сметка (т.е. план на штедење).

·   Бесплатно cледење на состојбата на трансакциската сметка по електронски пат со добивање сопствена лозинка и корисничко име на шалтерите на ТТК Банка.

Тарифа за надоместоци - денарски платен промет за физички лица

 

 

Лице за контакт:

Александра Стојмановска

Раководител на Оддел за платен промет во земјата и странство

Дирекција деловна мрежа

Тел. 02/ 32 47 000 лок. 425

e-mail. aleksandra.stojmanovska@ttk.com.mk

 

* Последна промена направена на интернет-страницата 10.8.2018 година.


 

ТТК Банка АД Скопје – спонзор на активностите на Македонската филхармонија во новата концертна сезона 2018/19
Девизни плаќања со пониски провизии во промотивен период до 31.12.2018 година
Измена на тарифата за услугите во платниот промет со важност од 10.8.2018 година
ТТК Банка АД Скопје ги намали каматните стапки на девизните депозити на физички лица во евра
СУПЕР станбениот кредит на ТТК Банка АД Скопје достапен без надоместок за одобрување во промотивен период до 31.12.2018 година!
СЕГА Е ЛЕСНО, со хипотекарниот кредит на ТТК Банка АД Скопје со фиксна каматна стапка од 4,90% во првите три години достапен со намален надоместок за одобрување до 31.12.2018 година!

 

 

Copyright ТТК БАНКА АД Скопје Народен Фронт 19А 1000 Скопје тел/факс: 02/3236-400 e-mail: ttk@ttk.com.mk мапа на сајтот предупредување