македонски shqip english
 
Физички лица
Трансакциски сметки
Платен промет
Картички
Кредити
Премиум пакети за приматели на плата преку банката
Депозити
Онлајн штедење
Кусур штедење
Електронски сервиси за информирање
Електронско банкарство
Мобилно банкарство
Менувачко работење
Трезорско работење
Апликации физички лица
Правни лица
Сметки
Платен промет
Бизнис картички
Кредити
Депозити
Документарно работење
Електронско банкарство
Трезорско работење
Апликации правни лица
Работа со хартии од вредност
MoneyGram - меѓународен трансфер на пари

 

            ЧЛЕН НА

Трансакциски сметки

Девизна трансакциска сметка - нерезидент

Корисници

·  Физички лица - странски државјани со привремен престој во Република Македонија од најмалку 6 месеци;

·  Сопственикот на девизната сметка може да даде овластување на друго лице кое ќе располага со средствата од неговата сметка, при што овластеното лице работи во согласност со прописите кои го регулираат платниот промет со странство за нерезиденти (независно од неговиот статус на резидент или нерезидент).

Валута

·  Во странска валута

Каматна стапка на позитивно салдо

EUR

AUD

USD

GBP

CHF

Останати

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Потребни документи

·  Барање за отворање сметка;

·  Важечки документ за идентификација - патна исправа;

·  Прашалник за регистрација на клиент;

·  Изјава за статус на странски физички лица кои привремено престојуваат во Републиката со работна виза или виза за престој од најмалку 6 (шест) месеци.

Работење со девизна сметка

·  Преку девизната сметка се вршат готовински и безготовински трансакции  (уплати и исплати) во согласност со прописите кои го регулираат девизното работење.

Уплати на девизна сметка

·  Со вложување ефективни странски пари – до 9.990 ЕУР слободно, над 9.990 ЕУР со потврда од Царинска управа на РМ (која важи 5 работни дена од датумот на издавање);

·  Со девизни приливи (ЛОРО дознаки) - се обработуваат со директна наплата - одобрување во корист на девизната сметка (со обработка на образец 743 кој го изготвува Банката).

Исплати од девизна сметка

·  Повлекување ефектива - повлекувањето ефектива е без ограничување во рамки на расположливи средства на сметката. Повлекувањето ефектива во денарска противвредност и денарски плаќања се врши преку денарска трансакциска сметка.

·  Девизни плаќања (ЛОРО дознаки) - се вршат врз основа на доставени писмени инструкции од страна на клиентот и приложената документација за режимска контрола на основот на плаќање (со обработка на образец 1450 од страна на Банката, кој го потпишува клиентот).

Известување за направени приливи и одливи на сметка (ИЗВОДИ)

·  Банката го известува клиентот за секој пристигнат прилив (истиот или најдоцна наредниот ден по приемот).

·  Банката издава изводи за состојбата и за промените на девизната сметка на шалтерите на Банката.

·  Клиентот има обврска да подигнува извод најмалку еднаш месечно.

·  Банката може преку изводите истовремено да го информира и да го известува клиентот за одредени новини и промени во работењето.

·  Со пријава на корисничко име, состојбата на сметката може да се следи и на интернет.

Водење на сметка

·  Клиентот е должен да и достави на Банката ажуриран документ за идентификација (нова патна исправа со важечки рок на важност, по истекот на рокот на важност на старата) и да ја пријави во Банката секоја промена на личните, адресните и контакт-податоците.

·  Во случај на губење/кражба на картичката, клиентот е должен да ја пријави во Банката, по што Банката му издава нова.

Блокирање на сметка

·  Доколку клиентот не ја обезбеди потребната документација за ажурирање на податоците - нова патна исправа по истекот на рокот на важност на старата патна исправа, Банката има право да изврши блокирање на сметката.

Затворање на сметка

·  Банката ја затвора девизната сметка врз основа на поднесено писмено барање.

·  Банката може да ја блокира до ажурирање сметката доколку клиентот не ја обезбеди потребната документација за ажурирање на податоците (важечка патна исправа) и во други случаи во согласност со прописите и одредбите од договорот за отворање сметка.

 

Тарифа на надоместоци - девизен платен промет за физички лица

 

 

Лице за контакт:

Александра Стојмановска

Раководител на Оддел за Платен промет во земјата и странство

Дирекција за деловна Мрежа

Тел.: 02/ 32 47 000 лок. 425

e-пошта: aleksandra.stojmanovska@ttk.com.mk

* Последна промена направена на интернет-страницата 1.5.2019 година.


 

Покана за запишување и уплата на долгорочни должнички хартии од вредност - корпоративна обврзница по пат на јавна понуда (втора емисија)
Известување за експозитура Скопје Ѓорче Петров
Известување за нова локација на банкоматот во градот Пробиштип
Оглас за вработување - Брокер
ТТК Банка АД Скопје ги намали каматните стапки на кредитните производи за физички лица
Нова услуга за уплата на парични средства „CashIn“ на банкоматите на ТТК Банка АД Скопје
СУПЕР Станбен кредит со фиксна каматна стапка во првите пет години со намален надоместок за одобрување до 31.1.2020 година!
СЕГА Е ЛЕСНО, со хипотекарниот кредит на ТТК Банка АД Скопје со фиксна каматна стапка од 4,90% во првите три години достапен со намален надоместок за одобрување до 31.1.2020 година!

 

 

Copyright ТТК БАНКА АД Скопје Народен Фронт 19А 1000 Скопје тел/факс: 02/3236-400 e-mail: ttk@ttk.com.mk мапа на сајтот предупредување