македонски shqip english
 
Физички лица
Трансакциски сметки
Платен промет
Картички
Кредити
Ризико кредитно животно осигурување
Ненаменски потрошувачки кредити со ризико животно осигурување за приматели на плата/пензија преку Банката
Депозити
Кусур штедење
Онлајн штедење
Мобилно банкарство
Електронско банкарство
Електронски сервиси за информирање
Менувачко работење
Трезорско работење
Апликации физички лица
Правни лица
Сметки
Платен промет
Бизнис картички
Кредити
Депозити
Документарно работење
Електронско банкарство
Трезорско работење
Апликации правни лица
Работа со хартии од вредност
MoneyGram - меѓународен трансфер на пари

 

            ЧЛЕН НА

 

Референтни каматни стапки

 

Картички

VISA Classic Credit - Кредитна картичка

 

Предности на VISA Classic Credit: • Бесконтактно плаќање во трговија на стоки/услуги • Едноставно плаќање на сметките и трошоците, секаде во светот, без провизија • Можност за дополнителни картички • Една сметка за во земјата и странство • Дозволен кредитен лимит до 500.000 денари • Бескаматен период до 15-ти наредниот месец • Едноставно плаќање и следење на состојбата на сметка и проверка на промените преку електронското  TTK E-bank и мобилното банкарство TTK M-bank, следење на состојба на сметка преку електронските сервиси за информирање  • Промена на дневен лимит за плаќање преку Интернет преку електронското и мобилното банкарство на ТТК Банка • Виза картичките се со чип технологија која овозможува поголема сигурност и безбедност на податоците и превенција од злоупотреби.

 

Корисници

 • Државјани на Република Северна Македонија, деловноспособни лица над 18 години, кои имаат засновано редовен работен однос на неопределено време и работен однос на определено време (само ако договорот се обновува непрекинато во последните 2 години или ако времетраењето на договорот го покрива периодот на кредитот) и се вработени во државни институции, акционерски друштва и бонитетни приватни фирми прифатливи за Банката, како и пензионери;
 • Минималните месечни примања на кредитобарателот и жирантите не смее да бидат под 9.000 денари при аплицирање;
 • Максималната старост на кредитобарателот  и жирантите не смее да биде поголема од 70 години старост во моментот на последниот ануитет од кредитот и последниот месец на важење на кредитната картичка.

Валута

 • МКД.

Износ

 • Максимален износ 500.000 денари.
 • Кредитен лимит во зависност од кредитната способност.

Рок

 • Прво издавање – 5 години;
 • Обновување – 5 години.

Услови на враќање

 • Револвинг картичка;
 • Камата се пресметува само на потрошениот износ на одобрениот лимит;
 • Минимален месечен износ за уплата 5% од потрошениот износ, направен во рамките на еден месец;
 • Бескаматен период до 45 дена за трансакции направени во трговија во тековниот месец;
 • Рок на отплата на плаќање 15 дена (од денот на обврската наведена во месечниот извештај);
 • За достасаниот долг Банката испраќа месечен извештај.

Обезбедување

Плата

Обезбедување

Износ на кредит

>30.001 денар

Без жиранти

До 120.000 денари

1  (еден) жирант

Од 120.001 денар

до 360.000 денари

2 (двајца) жиранти

Од 360.001 денар до 600.000 денари

≤ 30.000 денари

Без жиранти

До  60.000 денари

1 (еден) жирант 

Од  60.001 денар до 120.000 денари

2 (двајца) жиранти

Од 120.001 денар

Дополнително:

Меница со менична изјава потпишана од кредитобарателот, жирантот/ите;

Административна забрана на плата од фирмата во која работи кредитобарателот, жирантите и согласност за активирање (доколку фирмата издава);

 

Меница во форма на нотарски акт

За секоја поединечна кредитна изложеност на Банката кон физичко лице по основ на кредитна картичка во износ над 300.000 денари за неприматели на плата преку Банката или над 400.000 денари за приматели на плата преку Банката, која е обезбедена со меница, меницата мора да биде во форма на нотарски акт со извршни клаузули.

Што е потребно за да се отвори кредитна картичка?

 • Копија од важечка лична карта или пасош на корисникот и жирантот;
 • Пополнето и потпишано барање за добивање и користење на картичката;
 • Потврда за редовен работен однос, податоци за плата и обврски од плата за корисникот и жирантот;
 • За вработени во приватни фирми, образец ПП 53 (декларација од УЈП) за последните три месеци;
 • Последна платена сметка (струја, вода, телефон).

Провизии

 • Користењето на картичката за безготовински плаќања на ПОС терминали е без провизија;
 • Подигнување готовина од  банкомат  на ТТК Банка е 2% + 120 денари од подигнатиот износ;
 • Подигнување готовина од банкомат или на шалтери на други банки во земјата е 3% + 150 денари од подигнатиот износ;
 • Подигнување готовина од банкомат или на шалтери на други банки во странство е 3,5% + 200 денари од подигнатиот износ.

Членарини

Членарина за основна картичка за приматели на плата преку ТТК Банка

- во првата година

900 ден. годишно на 12 месечни рати (без надоместок за остварен промет во трговија над 100.000 ден.)

- во останатиот период

Членарина за основна картичка за неприматели на плата преку ТТК Банка

- во првата година

1.500 ден. годишно на 12 месечни рати (без надоместок за остварен промет во трговија над 100.000 ден.)

- во останатиот период

Годишна членарина за дополнителна картичка

- во првата година

- 900 ден. на 12 месечни рати за приматели на плата преку ТТК Банка;

- 1.500 ден. на 12 месечни рати за неприматели на плата преку ТТК Банка;

- Без надоместок за остварен промет во трговија над 100.000 ден.. 

- во останатиот период

Дополнителни трошоци

 • Реиздавање на ПИН-код - 200 ден. + 36 ден.ДДВ;
 • Итно реиздавање на ПИН-код - 300 ден. + 54 ден.ДДВ;
 • Реизработка на изгубена, украдена или оштетена картичка - 500 ден.+ 90 ден.ДДВ.

Камати

 • 8,75% - Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 7,25 процентни поени, за кредитокорисници кои својата плата/пензија (од ПИОМ) ја примаат преку ТТК Банка (I категорија), како и за вработени во банки и финансиски институции (приматели и неприматели на плата преку ТТК Банка);
 • 9,25% - Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 7,75 процентни поени за кредитокорисници кои својата плата/пензија (од ПИОМ) не ја примаат преку ТТК Банка (II категорија);
 • Каматна стапка над дозволено пречекорување на трансакциска сметка 9,5% годишна (законска казнена камата), прилагодлива каматна стапка; 
 • Пресметката на каматата се врши месечно по пропорционална метода.          

Причина повеќе

 

 • Едноставен и брз пристап до пари 24 часа дневно;
 • Бесконтактно плаќање во трговија на стоки/услуги во земјата и странство без провизија;
 • Подигнување готовина на банкомат и шалтер во земјата и во странство; 
 • Намалување на ризик од користење готовина;
 • Се намалува потребата за одење во банка - избегнување шалтери;
 • Висока сигурност на трансакции со користење на ПИН-кодот;
 • Промена на дневен лимит за плаќање преку Интернет преку електронското и мобилното банкарство на ТТК Банка АД Скопје.

 

 

За извршените основни и дополнителни услуги Банката наплатува членарини и провизии во согласност со тарифата на надоместоци за услугите што ги врши ТТК Банка АД Скопје.

 

Пополнете ја апликацијата и доставете ја во која било експозитура на ТТК Банка. Доколку е потребна дополнителна документација, информација ќе добиете од нашите вработени.

 

 

Тарифа за надоместоци - парични картички за физички лица

 

* Доколку во период од 15 (петнаесет) дена од денот на објавата на измените на тарифата, клиентот не ја извести Банката дека не е согласен, ќе се смета дека е согласен со измените, како што е предвидено во Договорот.

 

 

Лице за контакт:

Бојан Штерјовски

Раководител на Оддел за работа со население

Дирекција за деловна Мрежа

Тел.: 02/ 32 47 000 лок. 480

e-пошта: bojan.sterjovski@ttk.com.mk

Наташа Костиќ
в.д. Раководител на Оддел за позадински обработки - население 
Сектор за ИТ и позадинска обработка
Тел.: 02/ 32 47 000 лок. 017
e-пошта: natasa.kostic@ttk.com.mk

 

* Последна промена направена на интернет-страницата на 5.4.2021 година.


 

Одлуки донесени на XXXVI-тата седница на Собранието на акционери на ТТК Банка АД Скопје
Известување за исплата на паричните права од социјална, детска и цивилна заштита од 5-ти април 2021 година
Известување за измени во тарифата за надоместоци на услугите за дебитни и за кредитни VISA картички
Реализирани едукативни работилници по повод „Глобалната недела на парите“ (Global Money Week)
Известување за предвремена исплата на пензиите од 29-ти март 2021 година
ПОВИК до клиентите - правни лица да извршат упис во Регистарот за вистински сопственици најдоцна до 27.4.2021 година
Кредити со РИЗИКО кредитно животно осигурување во соработка со „Триглав Осигурување Живот“ АД Скопје (со намален надоместок за одобрување до 30.4.2021 година)
Јавен повик за учество на XXXVI-тата седница на Собранието на акционери на ТТК Банка АД Скопје
ИЗВЕСТУВАЊЕ во врска со XXXVI-тото Собрание на акционери на ТТК Банка АД Скопје
Известување за упис на клиентите – правни лица во регистарот на вистински сопственици најдоцна до 27 април 2021 година

Copyright ТТК БАНКА АД Скопје Народен Фронт 19А 1000 Скопје тел/факс: 02/3236-400 e-mail: ttk@ttk.com.mk мапа на сајтот предупредување