македонски shqip english
 
Физички лица
Трансакциски сметки
Платен промет
Картички
Кредити
Премиум пакети за приматели на плата преку банката
Депозити
Онлајн штедење
Кусур штедење
Електронски сервиси за информирање
Електронско банкарство
Мобилно банкарство
Менувачко работење
Трезорско работење
Апликации физички лица
Правни лица
Сметки
Платен промет
Бизнис картички
Кредити
Депозити
Документарно работење
Електронско банкарство
Трезорско работење
Апликации правни лица
Работа со хартии од вредност
MoneyGram - меѓународен трансфер на пари

 

            ЧЛЕН НА

Трансакциски сметки

Дозволено пречекорување на трансакциска сметка

Корисници

·       Домашни физички лица кои имаат отворено трансакциска сметка во ТТК Банка, кои остваруваат редовен месечен прилив по основ на плата, пензија (од ПИОМ) и др. во согласност со интерните акти на Банката;

·       Лица во редовен работен однос на неопределено работно време;

·       Лица во редовен работен однос на определено работно време – до рокот на важност на договорот.

Валута

·       МКД

Износ

·       За вработени, приматели на плата преку ТТК Банка

   ·       до 3 (три) месечни плати.

·       За пензионери, приматели на пензија (од ПИОМ) преку ТТК Банка

   ·       до 1 (една) месечна пензија (од ПИОМ);

   ·       до 2 (две) месечни пензии со дополнително обезбедување жирант во редовен работен однос.

·       За клиенти со залог на депозит во ТТК Банка

  ·       95% од висината на депозитот во иста валута со дозволеното пречекорување;

  ·       80% од висината на депозитот во различна валута со дозволеното пречекорување.

·       За дозволено пречекорување поголемо од 300.000 ден. одлучува Кредитен одбор на Банката.

Редовна

каматна стапка

·     Пасивна камата 0,00% годишна каматна стапка на средствата на трансакциската сметка.

·     10,25% - Референтна стапка за пресметување на  стапката на казнена камата + 8,00 процентни поени, годишна променлива каматна стапка, на износот на дозволеното пречекорување.

Казнена каматна

стапка

·       10,25% годишна прилагодлива каматна стапка (законска казнена камата) за износот над дозволеното пречекорување.

Метод на пресметка

·       Пропорционална метода.

Провизии

·       200 денари еднократен надомест за одобрување и обнова на дозволено пречекорување (со повластена тарифа за Премиум корисниците).

·       1.000 денари еднократен надомест за одобрување и обнова на дозволено пречекорување обезбедено со депозит.

Потребни документи и обезбедување

За вработени, приматели на плата преку ТТК Банка:

·       Барање за дозволено пречекорување со предлог-одлука;

·       Потврда за редовен работен однос и висина на плата;

·       Фотокопија од лична карта или пасош;

·       Меница.

За пензионери, приматели на пензија (од ПИОМ) преку ТТК Банка:

·       Барање за дозволено пречекорување со предлог-одлука;

·       Фотокопија од чек/потврда од пензија (од ПИОМ), да ја прима преку ТТК Банка;

·       Фотокопија од лична карта или пасош;

·       Меница.

За клиенти со залог на депозит во ТТК Банка:

·       Барање за дозволено пречекорување со предлог-одлука;

·       Блокиран орочен депозит;

·       Изјава за блокиран депозит;

·       Фотокопија од лична карта или пасош.

 

Меница во форма на нотарски акт

За секоја поединечна кредитна изложеност на Банката кон физичко лице по основ на дозволено пречекорување на трансакциска сметка во износ над 300.000 денари за неприматели на плата преку Банката или над 400.000 денари за приматели на плата преку Банката, која е обезбедена со меница, меницата мора да биде во форма на нотарски акт со извршни клаузули.

Тајност

·       Средствата на трансакциските сметки претставуваат деловна тајна.

Тарифа за надоместоци - денарски платен промет за физички лица

 

 

Лице за контакт:

Александра Стојмановска

Раководител на Оддел за платен промет во земјата и странство

Дирекција за деловна мрежа

Тел.: 02/ 32 47 000 лок. 425

e-пошта: aleksandra.stojmanovska@ttk.com.mk

* Последна промена направена на интернет-страницата 2.1.2020 година.


 

Покана за запишување и уплата на долгорочни должнички хартии од вредност - корпоративна обврзница по пат на јавна понуда (втора емисија)
Известување за експозитура Скопје Ѓорче Петров
Известување за нова локација на банкоматот во градот Пробиштип
Оглас за вработување - Брокер
ТТК Банка АД Скопје ги намали каматните стапки на кредитните производи за физички лица
Нова услуга за уплата на парични средства „CashIn“ на банкоматите на ТТК Банка АД Скопје
СУПЕР Станбен кредит со фиксна каматна стапка во првите пет години со намален надоместок за одобрување до 31.1.2020 година!
СЕГА Е ЛЕСНО, со хипотекарниот кредит на ТТК Банка АД Скопје со фиксна каматна стапка од 4,90% во првите три години достапен со намален надоместок за одобрување до 31.1.2020 година!

 

 

Copyright ТТК БАНКА АД Скопје Народен Фронт 19А 1000 Скопје тел/факс: 02/3236-400 e-mail: ttk@ttk.com.mk мапа на сајтот предупредување