македонски shqip english
 
Физички лица
Трансакциски сметки
Платен промет
Картички
Кредити
Премиум пакети за приматели на плата преку банката
Депозити
Онлајн штедење
Кусур штедење
Електронски сервиси за информирање
Електронско банкарство
Мобилно банкарство
Менувачко работење
Трезорско работење
Апликации физички лица
Правни лица
Сметки
Платен промет
Бизнис картички
Кредити
Депозити
Документарно работење
Електронско банкарство
Трезорско работење
Апликации правни лица
Работа со хартии од вредност
MoneyGram - меѓународен трансфер на пари

 

            ЧЛЕН НА

Документарно работење

Денарски гаранции

 

Гаранцијата е писмен документ со кој банката-гарант се обврзува на безусловна и промптна исплата на одредена сума пари во корист на корисникот на гаранцијата, доколку должникот не исполни одредена обврска во предвидениот рок, која може да биде платежна или чинидбена.

 

Корисници

Мали и средни претпријатија, големи клиенти.

 

Износ

Тендерски гаранции:

Во зависност од условите во објавениот тендер, бонитетот на барателот и понуденото обезбедување.

Чинидбени гаранции:

Во зависност од условите во договорот склучен помеѓу барателот и корисникот на гаранцијата, бонитетот на барателот и понуденото обезбедување.

Платежни гаранции:

Во зависност од условите во договорот склучен помеѓу барателот и корисникот на гаранцијата, бонитетот на барателот и понуденото обезбедување.

Царински гаранции:

Во зависност од бонитетот на барателот и понуденото обезбедување.

 

Намена на гаранцијата

Тендерски гаранции:

·       За учество на тендери.

Чинидбени гаранции:

·       За навремено и квалитетно извршување работи во согласност со склучен договор помеѓу барателот и корисникот на гаранцијата.

·       За враќање примен аванс.

Платежни гаранции:

·       За обезбедување на плаќања,  во согласност со склучен договор помеѓу барателот и корисникот на гаранцијата.

Царински гаранции:

·       За обезбедување на долг во следните царински постапки:

·       Пуштање во слободен промет;

·       Царинско складирање;

·       Увоз за облагородување;

·       Преработка под царинска контрола;

·       Привремен увоз;

·       Извоз за облагородување;

·       Извоз;

·       Привремено чување.

 

Валута

МКД.

 

Рок

Во зависност од условите.

 

Обезбедување

·       Депозит (девизен или денарски);

·       Хипотека на недвижен имот;

·       Меница;

·       Рачен залог на опрема;

·       Друг вид обезбедување кој се договара дополнително.

 

Потребни документи

·       Барање по пропишан образец на Банката;

·       Решение од Централен регистар;

·       Картон на депонирани потписи во Банката;

·       ЗП Образец (образец за потписници во име на фирмата);

·       Копија од лична карта на управител;

·      Биланс на состојба и биланс на успех за последните две години пополнето по аналитика;

·      Заклучен лист за последната година и за тековната година со последниот датум со кој е прокнижен;

·       Аналитички конта со датум ист како и заклучните листови:

·       120/121

·       220/221

·       75 (по месеци)

·       100 (по месеци);

·      Состојба на залихи;

·      Ревизорски извештај (се однесува за АД и друштва кои според законот се обврзани да изготвуваат ревизорски извештај);

·       Акционерска книга и статут за АД;

·       Потврда за бонитет издаден од депонентна банка;

·       Докази за сопственост на понуденото обезбедување;

·       За недвижен имот: имотен лист;

·       За залог на опрема (фактури, увозни царински декларации);

·       Изјава за задолженост во други банки;

·      Извештај за процена на вредноста на понуденото обезбедување изготвена од овластен судски проценител;

·      За тендерски гаранции: Фотокопија на објавениот тендер во дневен весник или во службен весник;

·      За чинидбени и платежни гаранции: договор склучен меѓу правните лица.

Тарифа за надоместоци - денарски гаранции за правни лица

 

Лице за контакт:

Горан Томовски

Директор на Дирекција за правни лица

Сектор за Комерцијално Банкарство

Тел. 02/ 32 47 000 лок.459

e-mail. goran.tomovski@ttk.com.mk

 

Андријана Томовска

в.д. Раководител на Оддел за позадински обработки на платен промет, средства и ликвидност

Дирекција за Позадински обработки

Тел. 02/ 32 47 000 лок.027

e-mail. andrijana.tomovska@ttk.com.mk

 

 

* Последна промена направена на интернет-страницата 30.8.2018 година.


 

Оглас за вработување - Брокер
ТТК Банка АД Скопје ги намали каматните стапки на кредитните производи за физички лица
Поставен нов банкомат на ТТК Банка АД Скопје во градот Прилеп
Нова услуга за уплата на парични средства „CashIn“ на банкоматите на ТТК Банка АД Скопје
TТК Банка АД Скопје ги намали каматните стапки на депозитите на физичките и правните лица
СУПЕР Станбен кредит со фиксна каматна стапка во првите пет години со намален надоместок за одобрување до 31.1.2020 година!
СЕГА Е ЛЕСНО, со хипотекарниот кредит на ТТК Банка АД Скопје со фиксна каматна стапка од 4,90% во првите три години достапен со намален надоместок за одобрување до 31.1.2020 година!

 

 

Copyright ТТК БАНКА АД Скопје Народен Фронт 19А 1000 Скопје тел/факс: 02/3236-400 e-mail: ttk@ttk.com.mk мапа на сајтот предупредување