македонски shqip english
 
Физички лица
Трансакциски сметки
Платен промет
Картички
Кредити
Премиум пакети за приматели на плата преку банката
Депозити
Електронски сервиси за информирање
Електронско банкарство
Мобилно банкарство
Менувачко работење
Трезорско работење
Апликации физички лица
Правни лица
Сметки
Платен промет
Бизнис картички
Кредити
Депозити
Документарно работење
Електронско банкарство
Трезорско работење
Апликации правни лица
Работа со хартии од вредност
MoneyGram - меѓународен трансфер на пари

Бизнис картичкиДинерс Клуб-ТТК Банка деловна картичка

Diners деловна картичка

 

Избери ја  Diners Club TTK картичката и искористи ги поволностите што ги нуди ТТК Банка:

- Едноставен и лесен начин да аплицирате
- Плаќање на членарина на рати
-
Рок на враќање без камата: 8 дена од датумот на фактурирање
- Поголема сигурност и намален ризик од користење на готовина
- Практичност- ја намалувате потребата од чекање по шалтерите на банките
- 24-часовен пристап до Вашите пари
- Можност да плаќате стоки/услуги и да подигате готовина на широка мрежа на продажни места и банкомати во земјата

 

 

Целна група

Државјани  на Република  Македонија, деловно способни лица над 18 години, кои имаат засновано редовен работен однос  во компании и институции прифатливи за Банката.

 

 

Можности 

·         Плаќање во земјата без провизија

·         Подигање готовина во банки и на АТМ

·         Рок на намирување на долгот до 8 дена од денот на фактурирање

 

Обезбедување

·         Рамковен кредит – лимит врз основа на заложно право

·         Меница од 500 МКД, заверена од правното лице со пополнета менична изјава.

 

 

Потребни документи

·         Пополнето и потпишано барање за добивање и користење на картичката

·         Остварен промет на жиро сметка за последните 6 месеци

·         Биланс на состојба и биланс на успех  за последните 2 години

·         Заклучен лист за тековната година.

 

Провизии

·         Користењето на Biznis Diners Club ко-брендинг картичка на ТТК Банка АД Скопје  за безготовински плаќања на POS-терминали кои го имаат знакот на Diners Club International е без надоместок. 

·         Подигање на готовина од  АТМ на ТТК Банка или шалтери со Biznis Diners Club ко-брендинг картичка на ТТК Банка АД Скопје - 5%.

·         Подигање на готовина од  АТМ  или шалтери на други банки во земјата со Biznis Diners Club ко-брендинг картичка на ТТК Банка АД Скопје - 5%.

·         Подигање на готовина на шалтери на Прокредит Банка со можност на враќање на три рати, 1,5% камата на месечно ниво.

·         Провизија за подигнување на готовина од АТМ на НЛБ Тутунска и Уни Банка,5%.

·         Подигање на готовина од  АТМ кои го носат знакот Cirrus во странство до 150 ЕУР со Biznis Diners Club ко-брендинг картичка на ТТК Банка АД Скопје  - 15 ЕУР.

·         Подигање на готовина од  АТМ  кои го носат знакот Cirrus во странство за иснос над 150 ЕУР со Biznis Diners Club ко-брендинг картичка на ТТК Банка АД Скопје- 6%.

 

Чланарини 

·         Еднократна уписнина за Biznis Diners Club ко-брендинг картичка на ТТК Банка АД Скопје  - 1.860 денари.

·         Годишна членарина за Biznis Diners Club ко-брендинг картичка на ТТК Банка АД Скопје  - 3.100 денари на 12 месечни рати.

·         Годишна членарина за дополнителна картичка за Biznis Diners Club ко-брендинг картичка на ТТК Банка АД Скопје – 3.100 денари.

 

Каматна стапка

·         Без камата доколку фактурираниот износ се плати во  рокот на доспевање. 

·         Продажба на стоки и услуги на три рати со деловна  DinersClub кобрендирана картичка, 1,5% камата на месечно ниво. 

·        За неплатен долг во рокот на доспевање - 20% годишно (законска затезна камата).

 

 

* Последна промена направена на интернет-страницата на 09.09.2009 година.

Потребни документи за Динерс Клуб-ТТК Банка деловна картичка
Договор за Динерс Клуб - ТТК Банка деловна картичка
Менична изјава за Динерс Клуб-ТТК Банка деловна картичка
Овластување на ПП30
Потврда за прием на Динерс Клуб-ТТК Банка деловна картичка


 

Известување за неработен ден - 1.5.2017 година (понеделник)
Нови атрактивни услови за ненаменските потрошувачки кредити во ТТК Банка
Интервју со проф. д-р Драгољуб Арсовски, Претседател на Управниот Одбор на ТТК Банка во месечниот бизнис магазин "Економија и бизнис"

 

 

Copyright ТТК БАНКА АД Скопје Народен Фронт 19А 1000 Скопје тел/факс: 02/3236-400 e-mail: ttk@ttk.com.mk мапа на сајтот предупредување