македонски shqip english
 
Физички лица
Трансакциски сметки
Платен промет
Картички
Кредити
Премиум пакети за приматели на плата преку банката
Депозити
Онлајн штедење
Кусур штедење
Електронски сервиси за информирање
Електронско банкарство
Мобилно банкарство
Менувачко работење
Трезорско работење
Апликации физички лица
Правни лица
Сметки
Платен промет
Бизнис картички
Кредити
Депозити
Документарно работење
Електронско банкарство
Трезорско работење
Апликации правни лица
Работа со хартии од вредност
MoneyGram - меѓународен трансфер на пари

 

            ЧЛЕН НА

Сигурна иднина за вашите деца - ДЕТСКО ШТЕДЕЊЕ

Карактеристики на производот детско штедење

Корисници

·       Малолетни лица со законски застапник (родител или старател).

 

Рок на отплата

·       МКД;

·       Странски валути.

 

Рок на отплата

·       Краткорочни од 1, 3, 6 и 12 месеци;

·       Долгорочни од 24 и 36 месеци.

 

Каматна стапка

·     Во согласност со Одлуката за каматни стапки;

·     Пресметката на каматата на средствата се врши месечно по конформна метода;

·     Фиксна каматна стапка.

 

 

Период на орочување

МКД

EUR

AUD*

USD

GBP*

CHF*

Останати*

1 месец

0,02%

0,01%

0,05%

0,01%

0,02%

0,00%

0,01%

3 месеци

0,10%

0,03%

0,30%

0,03%

0,03%

0,00%

0,05%

6 месеци

0,25%

0,05%

0,50%

0,04%

0,04%

0,00%

0,05%

12 месеци

0,85%

0,35%

0,70%

0,07%

0,05%

0,00%

0,05%

24 месеци

1,85%

0,80%

0,80%

0,10%

0,15%

0,00%

0,10%

36 месеци

2,25%

1,00%

0,90%

0,30%

0,30%

0,00%

0,10%

* со важност од 1.3.2016 година производот Детско штедење во AUD, GBP, CAD, DKK, NOK, SEK не е во понуда. 

*со важност од 1.7.2018 година производот Детско штедење во CHF не е во понуда. 

 

Други услови

·       Со штедната книшка може да располага законскиот застапник на малолетно лице до негова 18-годишна возраст.

 

Потребни документи

·       Извод од матичната книга на родените за малолетното лице;

·      Документ за идентификација на законскиот застапник (важечка лична карта или пасош).

 

Друго

·       Во штедната книшка се евидентираат сите промени што се вршат од страна на корисникот. Исполнетите или оштетените книшки се заменуваат со нови, додека за изгубените и уништените се отвораат книшки со нов број.

·       За секој депозит се потпишува договор во кој се наведени условите за штедење и каматната стапка.

·       Законски застапник може да биде само родителот или старателот на малолетното лице и при отворање на штедниот влог треба да се достави извод од матична книга на родените.

·       Со штедниот влог располага законски застапник до полнолетството на сопственикот (малолетното лице), со што автоматски му се пренесува правото за располагање со влогот.

·       За малолетни лица над 14 години законскиот застапник може да потпише изјава  за дозвола за располагање со штедниот влог, и тоа пред работникот во Банката.

·       Само законскиот застапник може писмено да побара раскинување на договорот и затворање на штедниот влог, и тоа 7 дена порано.

 

Сигурност

·      Вкупните депозити на депонентите во Банката се осигурани во Фондот за осигурување на депозити. Фондот ги обештетува вкупните депозити по депонент (ЕМБГ), но не повеќе од денарска противвредност на 30.000 евра во една банка, филијала на странска банка или штедилница, пресметана по среден курс на НБРМ. Во наведениот износ се пресметува главнината на депозитот, пресметаната и припишана камата, како и непристигнатата камата до денот на конечноста на решението.

 

Исплата на камата

Месечна, по истек на месецот. Каматата, редовно, месечно се припишува на штедниот влог, со можност за месечно подигање на каматата на трансакциска сметка или книшка по видување.

 

* Последна промена направена на интернет-страницата 1.10.2019 година.


 

Покана за запишување и уплата на долгорочни должнички хартии од вредност - корпоративна обврзница по пат на јавна понуда (втора емисија)
Известување за експозитура Скопје Ѓорче Петров
Известување за нова локација на банкоматот во градот Пробиштип
Известување за втората емисија на корпоративна обврзница
Оглас за вработување - Брокер
ТТК Банка АД Скопје ги намали каматните стапки на кредитните производи за физички лица
Поставен нов банкомат на ТТК Банка АД Скопје во градот Прилеп
Нова услуга за уплата на парични средства „CashIn“ на банкоматите на ТТК Банка АД Скопје
TТК Банка АД Скопје ги намали каматните стапки на депозитите на физичките и правните лица
СУПЕР Станбен кредит со фиксна каматна стапка во првите пет години со намален надоместок за одобрување до 31.1.2020 година!
СЕГА Е ЛЕСНО, со хипотекарниот кредит на ТТК Банка АД Скопје со фиксна каматна стапка од 4,90% во првите три години достапен со намален надоместок за одобрување до 31.1.2020 година!

 

 

Copyright ТТК БАНКА АД Скопје Народен Фронт 19А 1000 Скопје тел/факс: 02/3236-400 e-mail: ttk@ttk.com.mk мапа на сајтот предупредување