македонски shqip english
 
Физички лица
Трансакциски сметки
Платен промет
Картички
Кредити
Премиум пакети за приматели на плата преку банката
Депозити
Електронски сервиси за информирање
Електронско банкарство
Мобилно банкарство
Менувачко работење
Трезорско работење
Апликации физички лица
Правни лица
Сметки
Платен промет
Бизнис картички
Кредити
Депозити
Документарно работење
Електронско банкарство
Трезорско работење
Апликации правни лица
Работа со хартии од вредност
MoneyGram - меѓународен трансфер на пари

Документарно работење

Ностро акредитиви (увозни работи)

Акредитивот е условна обврска на Банката да плати, или поконкретно документарниот акредитив е писмена обврска на Банката, дадена на продавачот по барање и инструкции на купувачот, да плати по видување или со одложено плаќање одреден износ не поголем од износот на акредитивот, со приложување документи кои се предвидени во акредитивот и се во согласност со eднообразните правила за документарни акредитиви на Меѓународната трговска комора во Париз.

Акредитивот овозможува сигурност на увозникот дека плаќањето ќе биде извршено само ако се исполнат условите од акредитивот.


Услови за отворање ностро акредитиви:

·      Клиентот да има отворено денарска и девизна сметка во ТТК Банка АД Скопје;

·      Клиентот да достави профактура, фактура или договор за увозно-извозната работа;

·       Пополнето барање за отвoрање акредитив;

·       Клиентот да понуди обезбедување (може да биде во вид на рамковен лимит во Банката, хипотека на движен или недвижен имот, денарски или девизен депозит, меница од правно или физичко лице, меница како нотарски акт и друго);

·       Одлука за отворање акредитив донесена од Кредитниот одбор на Банката.

 

Износ

·       Износ врз основа на приложена фактура.

 

Потребни документи:

·      Тековна состојба издадена од Централен регистар на РМ (ако правното лице не е клиент на Банката);

·      Картон на депонирани потписи (ако правното лице не е клиент на Банката);

·       Девизна и денарска сметка во ТТК Банка;

·       Целосен назив на фирмата-примач;

·       Конто и IBAN на  примачот во односната банка;

·       SWIFT код на банката во која се испраќаат средствата;

·       Фактура;

·       Потпишани обрасци 1450.

 

Тарифа Акредитиви

 

Лице за контакт:

Горан Томовски

Директор на Дирекција за правни лица

Сектор за Комерцијално Банкарство

Тел. 02/ 32 47 000 лок.459

e-mail. goran.tomovski@ttk.com.mk

 

Марија Трпеска

Раководител на Оддел за позадински обработки на платен промет, средства и ликвидност

Дирекција за Позадински обработки

Тел. 02/ 32 47 000 лок.027

e-mail. marija.trpeska@ttk.com.mk

 

 

* Последна промена направена на интернет-страницата 22.2.2016 година.


 

Известување за неработен ден - 1.5.2017 година (понеделник)
Нови атрактивни услови за ненаменските потрошувачки кредити во ТТК Банка
Интервју со проф. д-р Драгољуб Арсовски, Претседател на Управниот Одбор на ТТК Банка во месечниот бизнис магазин "Економија и бизнис"

 

 

Copyright ТТК БАНКА АД Скопје Народен Фронт 19А 1000 Скопје тел/факс: 02/3236-400 e-mail: ttk@ttk.com.mk мапа на сајтот предупредување