македонски shqip english
 
Физички лица
Трансакциски сметки
Платен промет
Картички
Кредити
Премиум пакети за приматели на плата преку банката
Депозити
Електронски сервиси за информирање
Електронско банкарство
Мобилно банкарство
Менувачко работење
Трезорско работење
Апликации физички лица
Правни лица
Сметки
Платен промет
Бизнис картички
Кредити
Депозити
Документарно работење
Електронско банкарство
Трезорско работење
Апликации правни лица
Работа со хартии од вредност
MoneyGram - меѓународен трансфер на пари

 

            ЧЛЕН НА

Кредити

Рамковен револвинг кредитен лимит

Корисници

·          Државјани на Република Македонија, деловно способни лица над 18 години.

Износ

·          Во зависност од проценетата вредност на заложениот имот (1:1,2  до 1:3  во зависност од атрактивноста на објектот).

Намена

·          Одобрениот рамковен револвинг кредитен лимит може да се користи еднократно или повеќекратно за обезбедување на побарувањата по одобрени кредитни производи.

Рок

·          До 120 месеци или во согласност со рокот на иницијално одобрениот кредитен производ.

Провизии

 

·          900 денари надомест за обработка на барање;

·          3.000 денари еднократна провизија за одобрување;

·          Без провизија за администрирање;

·          Надомест за измена на обезбедување за рамковен револвинг кредитен лимит (освен доколку измената се однесува на дополнување на обезбедувањето на рамковниот револвинг кредит лимит) - 1,00% макс. 6.000 денари;

·          Промена на услови за рамковен револвинг кредит лимит - 1,00% макс. 6.000 денари;

·          Надомест за процена на недвижен имот – во согласност со тарифата на Банката.

Обезбедување

·         Залог на недвижен имот (стан, куќа, деловен простор) со сооднос помеѓу вредноста на изложеноста и обезбедувањето (1:1,2 до 1:3 во зависност од атрактивноста на објектот);

·          Меница со менична изјава потпишана од кредитобарателот, ко-кредитобарателот.

Потребни документи

·          Барање за рамковен револвинг кредитен лимит;

·         Фотокопија од важечка лична карта или пасош за кредитобарателот и ко-кредитобарателот;

·          Имотен лист;

·          Доказ дека имотот не е под залог;

·          Процена од овластен проценител на пазарната вредност на имотот кој се заложува - првата година без трошоци за процена од вработен проценител во Банката во промотивен период до 31.12.2018 година;

·          Осигурување на имотот и винкулација во корист на ТТК Банка за сите години до конечна отплата на кредитот;

·          Извод од матична книга на родени/венчани;

·          Нотарски акт;

·          Други документи на барање на Банката.

 

Преглед СВТ 

Лице за контакт:

Бојан Штерјовски

Раководител на Оддел за работа со население

Дирекција деловна мрежа

Тел. 02/ 32 47 000 лок. 480

e-mail. bojan.sterjovski@ttk.com.mk

 

* Последна промена направена на интернет-страницата 1.10.2018 година.


 

ТТК Банка АД Скопје – спонзор на активностите на Македонската филхармонија во новата концертна сезона 2018/19
Девизни плаќања со пониски провизии во промотивен период до 31.12.2018 година
Измена на тарифата за услугите во платниот промет со важност од 10.8.2018 година
ТТК Банка АД Скопје ги намали каматните стапки на девизните депозити на физички лица во евра
СУПЕР станбениот кредит на ТТК Банка АД Скопје достапен без надоместок за одобрување во промотивен период до 31.12.2018 година!
СЕГА Е ЛЕСНО, со хипотекарниот кредит на ТТК Банка АД Скопје со фиксна каматна стапка од 4,90% во првите три години достапен со намален надоместок за одобрување до 31.12.2018 година!

 

 

Copyright ТТК БАНКА АД Скопје Народен Фронт 19А 1000 Скопје тел/факс: 02/3236-400 e-mail: ttk@ttk.com.mk мапа на сајтот предупредување