македонски shqip english
 
Физички лица
Трансакциски сметки
Платен промет
Картички
Кредити
Премиум пакети за приматели на плата преку банката
Депозити
Онлајн штедење
Кусур штедење
Електронски сервиси за информирање
Електронско банкарство
Мобилно банкарство
Менувачко работење
Трезорско работење
Апликации физички лица
Правни лица
Сметки
Платен промет
Бизнис картички
Кредити
Депозити
Документарно работење
Електронско банкарство
Трезорско работење
Апликации правни лица
Работа со хартии од вредност
MoneyGram - меѓународен трансфер на пари

 

            ЧЛЕН НА

Кредити

Рамковен револвинг кредитен лимит

Корисници

·          Државјани на Република Македонија, деловно способни лица над 18 години.

Износ

·          Во зависност од проценетата вредност на заложениот имот (1:1,2  до 1:3  во зависност од атрактивноста на објектот).

Намена

·         Одобрениот рамковен револвинг кредитен лимит може да се користи еднократно или повеќекратно за обезбедување на побарувањата по одобрени кредитни производи.

Рок

·          До 120 месеци или во согласност со рокот на иницијално одобрениот кредитен производ.

Провизии

 

·          900 денари надомест за обработка на барање;

·          3.000 денари еднократна провизија за одобрување;

·          Без провизија за администрирање;

·          Надомест за измена на обезбедување за рамковен револвинг кредитен лимит (освен доколку измената се однесува на дополнување на обезбедувањето на рамковниот револвинг кредит лимит) - 1,00% макс. 6.000 денари;

·          Промена на услови за рамковен револвинг кредит лимит - 1,00% макс. 6.000 денари;

·         Надомест на процена на недвижен имот – во согласност со тарифата на Банката (без надоместок за прва процена на недвижен имот во промотивен период до 31.12.2020 година).

Обезбедување

·         Залог на недвижен имот (стан, куќа, деловен простор) со сооднос помеѓу вредноста на изложеноста и обезбедувањето (1:1,2 до 1:3 во зависност од атрактивноста на објектот);

·          Меница со менична изјава потпишана од кредитобарателот, ко-кредитобарателот.

Потребни документи

·          Барање за рамковен револвинг кредитен лимит;

·         Фотокопија од важечка лична карта или пасош за кредитобарателот и ко-кредитобарателот;

·          Имотен лист;

·          Доказ дека имотот не е под залог;

·         Процена од овластен проценител на пазарната вредност на имотот кој се заложува или или вработен проценител во Банката во согласност со Тарифата за надоместоци;

·          Осигурување на имотот и винкулација во корист на ТТК Банка за сите години до конечна отплата на кредитот;

·          Извод од матична книга на родени/венчани;

·          Нотарски акт;

·          Други документи на барање на Банката.

 

Преглед на СВТ 

Лице за контакт:

Бојан Штерјовски

Раководител на Оддел за работа со население

Дирекција за деловна мрежа

Тел.: 02/ 32 47 000 лок. 480

e-пошта: bojan.sterjovski@ttk.com.mk

 

* Последна промена направена на интернет-страницата 2.1.2020 година.


 

Покана за запишување и уплата на долгорочни должнички хартии од вредност - корпоративна обврзница по пат на јавна понуда (втора емисија)
Известување за експозитура Скопје Ѓорче Петров
Известување за нова локација на банкоматот во градот Пробиштип
Оглас за вработување - Брокер
ТТК Банка АД Скопје ги намали каматните стапки на кредитните производи за физички лица
Нова услуга за уплата на парични средства „CashIn“ на банкоматите на ТТК Банка АД Скопје
СУПЕР Станбен кредит со фиксна каматна стапка во првите пет години со намален надоместок за одобрување до 31.1.2020 година!
СЕГА Е ЛЕСНО, со хипотекарниот кредит на ТТК Банка АД Скопје со фиксна каматна стапка од 4,90% во првите три години достапен со намален надоместок за одобрување до 31.1.2020 година!

 

 

Copyright ТТК БАНКА АД Скопје Народен Фронт 19А 1000 Скопје тел/факс: 02/3236-400 e-mail: ttk@ttk.com.mk мапа на сајтот предупредување