македонски shqip english
 
Физички лица
Трансакциски сметки
Платен промет
Картички
Кредити
Ризико кредитно животно осигурување
Ненаменски потрошувачки кредити за приматели на плата/пензија преку Банката
Депозити
Кусур штедење
Онлајн штедење
Мобилно банкарство
Електронско банкарство
Електронски сервиси за информирање
Менувачко работење
Трезорско работење
Апликации физички лица
Стандардна табела со податоци по одделни кредити и депозити
Правни лица
Сметки
Платен промет
Бизнис картички
Кредити
Депозити
Документарно работење
Електронско банкарство
Трезорско работење
Апликации правни лица
Работа со хартии од вредност
MoneyGram - меѓународен трансфер на пари
 

ИНСТАНТ кредит со електронско одобрување - нов иновативен производ на ТТК Банка АД Скопје

ТТК Банка Ви го претставува Инстант кредитот достапен за корисниците на електронското банкарство на ТТК Банка! Едноставно, брзо и без чекање во редови обезбедете дополнителни средства со брзо електронско одобрување по најповолни услови.

 

 

Аплицирајте ONLINE за ИНСТАНТ кредит со целосно електронско одобрување, преку платформите на електронското банкарство TTK E-bank и мобилното банкарство TTK M-bank.

 

Корисници

·        Државјани на Република Северна Македонија, деловно способни лица над 18 години, кои имаат засновано редовен работен однос на неопределено време и работен однос на определено време во јавна администрација и бонитетни претпријатија и институции прифатливи за Банката, кои примаат плата преку ТТК Банка.

Критериуми

  • Месечниот ануитет треба да се покрие со 1/2 од месечните нето-примања на кредитобарателот.
  • Кредитобарателот треба да има редовни месечни приливи по основ на плата во последните 12 месеци.
  • Банката одобрува кредити на физички лица кои се кредитоспособни со минимален износ на месечни примања од 12.000 денари остварени во Р. Северна Македонија и кои на крајниот датум на отплата на кредитот нема да бидат постари од 67 години.
  • Кредитобарателот да нема активна кредитна партија за овој вид кредитен производ.
  • Во кредитот не може да се вклучат ко-кредитобаратели.
  • Кредитобарателот да биде класифициран во А или Б категорија на ризик по основ на сите изложености во последните 24 месеци.
  • Да нема постоење на долг по различни основи во вкупен износ од над 10.000,00 денари (неплатени даноци, долг за испорачани добра и услуги и друго) во согласност со извештај од Македонско Кредитно Биро.

Износ

·          Од 15.000 денари до 60.000 денари.

Валута

·          МКД.

Начин на отплата

·          Еднакви месечни ануитети кои достасуваат на секој 1-ви од месецот.

·          Кредитот се става во отплата на 1-ви наредниот месец од денот на исплатата.

Рок на отплата

·          Од 6 до 12 месеци.

Каматна стапка

·          6,5% годишна фиксна каматна стапка.

Казнена каматна стапка

·           9,25% годишна прилагодлива каматна стапка (законска казнена) за достасани, а неподмирени обврски.

Метод и период на пресметка на камата

·          Пресметката на камата се врши месечно по пропорционална метода.

Трошоци 

·          При исплата на кредитот - 600 денари.

·          Без надоместок за обработка на барање за кредит за физички лица.

·          Без трошоци за администрирање на кредитот.

·          Без надоместок за предвремена делумна или целосна отплата.

Обезбедување

·          Без жиранти.

·          Без меница.

Потребни документи

·          Електронска апликација за кредит внесена преку електронското банкарство TTK E-bank.

·          Преддоговорни информации за кредит.

·          Потврда за месечни примања во случај просечната месечна плата во последните 12 месеци внесена во апликацијата да се разликува од истата која е системски пресметана.

Документи за наплата

·         Траен налог за наплата на месечните ануитети од сметката на корисникот, примател на плата/пензија преку ТТК Банка.

Исплата

·          На трансакциска сметка на корисникот на кредитот.

Преглед на СВТ

 

 

Пример

Вид на кредитот

Инстант кредит - ненаменски потрошувачки кредит

Износ

30.000 денари.

Рок на отплата

12 месеци.

Износ на ануитет

2.589 денари.

Начин на отплата

Еднакви месечни ануитети кои достасуваат секој 1-ви од месецот.

Каматна стапка

6,50% годишна фиксна каматна стапка.

Годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ)

11,49%.

Вкупен износ за плаќање

31.771 денари.

Вкупниот износ кој го плаќа корисникот вклучува:

Износ на кредитот

30.000 денари.

Вкупен износ на камата за кредитот

1.071 денари (во овој износ е вклучен износот на интеркаларната камата).

Надомест за одобрување на кредитот

600 денари.

Датум на пример

30.9.2021 година.

 

 

 

Лице за контакт:

Бојан Штерјовски

Раководител на Оддел за работа со население

Дирекција за деловна мрежа

Тел.: 02/ 32 47 000 лок. 480

e-пошта: bojan.sterjovski@ttk.com.mk

* Последна промена на интернет-страницата направена на 1.10.2021 година.

 

 
 
Заштита на лични податоци Политика за приватност Политика за колачиња
Copyright ТТК БАНКА АД Скопје Народен Фронт 19А 1000 Скопје тел/факс: 02/3236-400 e-mail: ttk@ttk.com.mk мапа на сајтот предупредување