македонски shqip english
 
Физички лица
Трансакциски сметки
Платен промет
Картички
Кредити
Премиум пакети за приматели на плата преку банката
Депозити
Електронски сервиси за информирање
Електронско банкарство
Мобилно банкарство
Менувачко работење
Трезорско работење
Апликации физички лица
Правни лица
Сметки
Платен промет
Бизнис картички
Кредити
Депозити
Документарно работење
Електронско банкарство
Трезорско работење
Апликации правни лица
Работа со хартии од вредност
MoneyGram - меѓународен трансфер на пари

 

            ЧЛЕН НА

ИНСТАНТ кредит со електронско одобрување - нов иновативен производ на ТТК Банка АД Скопје

ТТК Банка Ви го претставува Инстант кредитот достапен за корисниците на електронското банкарство на ТТК Банка! Едноставно, брзо и без чекање во редови обезбедете дополнителни средства со брзо електронско одобрување по најповолни услови.

Корисници

·          Државјани на Република Македонија, деловноспособни лица над 18 години, кои имаат засновано редовен работен однос на неопределено време и работен однос на определено време во јавна администрација и бонитетни претпријатија и институции прифатливи за Банката, кои примаат плата преку ТТК Банка.

Критериуми

·          Месечниот ануитет треба да се покрие со 1/2 од месечните нето-примања на кредитобарателот;

·          Кредитобарателот треба да има редовни месечни приливи по основ на плата во последните 12 месеци;

·          Банката одобрува кредити на физички лица кои се кредитоспособни и кои се:

-  во редовен работен однос, со минимален износ на месечни примања од 12.000 денари остварени во Р. Македонија и кои на крајниот датум на отплата на кредитот нема да бидат постари од 67 години со исклучок на кредити обезбедени со хипотека на недвижен имот и/или меница со жирант за кои старосната граница изнесува 70 години;

- пензионери кои примаат пензија од ПИОМ, со минимален износ на месечни примања од 12.000 денари и кои на крајниот датум на отплата на кредитот нема да бидат постари од 70 години;

·         Кредитобарателот да нема активна кредитна партија за овој вид кредитен производ;

·          Во кредитот не може да се вклучат ко-кредитобаратели;

·       Кредитобарателот да биде класифициран во А или Б категорија на ризик по основ на сите изложености во последните 24 месеци;

·       Да нема постоење на долг по различни основи во вкупен износ од над 10.000,00 денари (неплатени даноци, долг за испорачани добра и услуги и друго) во согласност со извештај од Македонско Кредитно Биро.

Износ

·          до 60.000 денари во зависност од кредитоспособноста.

Валута

·          МКД.

Начин на отплата

·          Еднакви месечни ануитети кои достасуваат на секој први од месецот.

·          Кредитот се става во отплата на први наредниот месец од денот на исплатата.

Рок на отплата

·          до 12 месеци.

Каматна стапка

·          5,9% фиксна каматна стапка.

Казнена каматна стапка

·          За МКД - 11,00% годишна (законска казнена) прилагодлива каматна стапка за достасани, а неподмирени обврски.

Метод и период на пресметка на камата

·          Пресметката на камата се врши месечно по пропорционална метода.

Провизии

 

·          При исплата на кредитот 600 денари;

·          Без провизија за обработка на барање за кредит за физички лица;

·          Без провизија за администрирање на кредитот;

·          Без провизија за предвремена делумна ликвидација;

·          Без провизија за предвремена целосна ликвидација.

Обезбедување

·          Без жиранти;

·          Без меница.

Потребни документи

·          Електронска апликација за кредит внесена преку електронско банкарство;

·          Преддоговорни информации за кредит;

·          Потврда за месечни примања во случај просечната месечна плата во последните 12 месеци внесена во апликацијата да се разликува од истата која е системски пресметана.

Документи за наплата

·          Траен налог за наплата на месечните ануитети од сметката на корисникот, примател на плата/пензија преку ТТК Банка.

Исплата

·          На трансакциска сметка на корисникот на кредитот.

Преглед СВТ

 

Лице за контакт:

Бојан Штерјовски

Раководител на Оддел за работа со население

Дирекција деловна мрежа

Тел. 02/ 32 47 000 лок. 480

e-mail. bojan.sterjovski@ttk.com.mk

* Последна промена на интернет-страницата направена на 12.11.2018 година.

 


 

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ - Соработник во Оддел за лоши пласмани и преземени средства - Проценувач
ЈАВЕН ПОВИК за избор на најповолен добавувач за набавка на интегриран софтвер за управување со човечки ресурси
ТТК Банка АД Скопје – спонзор на активностите на Македонската филхармонија во новата концертна сезона 2018/19
Девизни плаќања со пониски провизии во промотивен период до 31.12.2018 година
СУПЕР станбениот кредит на ТТК Банка АД Скопје достапен без надоместок за одобрување во промотивен период до 31.12.2018 година!
СЕГА Е ЛЕСНО, со хипотекарниот кредит на ТТК Банка АД Скопје со фиксна каматна стапка од 4,90% во првите три години достапен со намален надоместок за одобрување до 31.12.2018 година!

 

 

Copyright ТТК БАНКА АД Скопје Народен Фронт 19А 1000 Скопје тел/факс: 02/3236-400 e-mail: ttk@ttk.com.mk мапа на сајтот предупредување