македонски shqip english
 
Физички лица
Трансакциски сметки
Платен промет
Картички
Кредити
Премиум пакети за приматели на плата преку банката
Депозити
Онлајн штедење
Кусур штедење
Електронски сервиси за информирање
Електронско банкарство
Мобилно банкарство
Менувачко работење
Трезорско работење
Апликации физички лица
Правни лица
Сметки
Платен промет
Бизнис картички
Кредити
Депозити
Документарно работење
Електронско банкарство
Трезорско работење
Апликации правни лица
Работа со хартии од вредност
MoneyGram - меѓународен трансфер на пари
 

Pralajmërim  (Disclaimer)

 

Të gjitha informatat në këtë portal të Internetit janë të karakterit informative dhe ju përmbahet dispozitave të legjislatives të Republikës s ë Maqedonisë  për informim transparentë të klientëve të saj. Përmbajtja e kësaj veb faqe u detyrohet dispozitave të poshtë shkruara. 

TTK BANKA SHA Shkup
Emri i plotë i shoqatës është: TTK BANKA SHA Shkup, me seli në Shkup në rrugën Naroden Front nr 19 a

Veprimtaria e TTK BANKA SHA Shkup është 65.12/1 Banka.. 
TTK BANKA SHA Shkup është subjekt i madh me fuqi të Ligjit. 

Numri amzë: 612 111 0

Kryetari i Këshillit Udhëheqës: M-r Gligorie Gogovski 

Kushtet e përdorimit
Të gjitha informatat e këtij portali janë informative dhe nuk mund të përdorën për qëllime komerciale si dhe nuk lejohet distribuimi personit të tretë.

TTK BANAK SHA Shkup nuk merë asnjë përgjegjësi të përdorimit jo të rregullt të këtyre përmbajtjeve.   

Informatat e publikuara në këtë portal nga ana e TTK BANKA SHA Shkup llogariten të sakta në kohën e publikimit të tyre, prapëseprapë TTK BANKA SHA Shkup nuk garanton saktësinë dhe vërtetësinë e çdo informate të botuar në këtë portal. TTK BANKA SHA Shkup e mbanë të drejtën në çdo dhe pa paralajmërim  t’i azhurnojë informatat ekzistuese apo t’i plotësojë me të reja.

Edhe përkundër masave të mara të  sigurisë dhe kujdesit nga TTK BANKA SHA Shkup për kontrollimin e vazhdueshëm dhe azhurnimit të informatave , në ndërkohë mund të ndodhë të ketë ndryshime të dhënave të cilat banka ende nuk i ka publikuar në faqen e internetit , prandaj TTK BANKA SHA Shkup nuk merë asnjë përgjegjësi apo garanton për aktualitetin, të vërtetën e plotë të informatave.

 

Çdo njëri që është i interesuar për njërin nga prodhimet apo shërbimet e bankës të publikuara në këtë veb faqe, patjetër duhet të kontaktojë TTK BANKA SHA Shkup për të pyetur për kushtet dhe shpenzimet për shërbim apo prodhim të caktuar. 


 
Të përjashtuarit nga përgjegjësia
 
Çdo shfrytëzim të prezantimit të internet prezantimit të TTK BANKA SHA Shkup  është në rrezikun e vizituesit/shfrytëzuesit. TTK BANKA SHA Shkup nuk ka asnjë përgjegjësi nëse ndodhë dëmtim apo humbje të informatës, dëmtim të shërbimit apo softuerit gjatë vizitës së portalit.  

Linçet të cilat juanë pjesë e përmbajtjes të kësaj ËEB faqe do t’u mundësojë të dilni nga ËEB faqja e TTK BANKA SHA Shkup . Linçet  e lidhura nuk janë në përgjegjësi apo nën kontroll të ËEB faqes së TTK BANKA SHA Shkup prandaj banka nuk ka asnjë përgjegjësi për përmbajtjen e çdo linçi për ndryshimit apo azhurnimet e këtyre internet portaleve. TTK BANKA SHA Shkupi mundëson këto lidhje/linçe për nevojat e juaja. Kyçja në cilin do linç/ lidhje nuk tërheq apo përkrahje të këtyre lidhjeve nga ana e TTK BANKA SHA Shkup. 

E drejta autoriale

të gjitha elementet e kësaj internet faqe janë të mbrojtura sa i përket të drejtës autoriale dhe janë pronë e TTK BANKA SHA Shkup. Gjithashtu është e mbrojtur dhe e drejta autoriale nga peronat e tretë.

 
Copyright ТТК БАНКА АД Скопје Народен Фронт 19А 1000 Скопје тел/факс: 02/3236-400 e-mail: ttk@ttk.com.mk мапа на сајтот предупредување