македонски shqip english
 
Физички лица
Трансакциски сметки
Платен промет
Картички
Кредити
Премиум пакети за приматели на плата преку банката
Депозити
Онлајн штедење
Кусур штедење
Електронски сервиси за информирање
Електронско банкарство
Мобилно банкарство
Менувачко работење
Трезорско работење
Апликации физички лица
Правни лица
Сметки
Платен промет
Бизнис картички
Кредити
Депозити
Документарно работење
Електронско банкарство
Трезорско работење
Апликации правни лица
Работа со хартии од вредност
MoneyGram - меѓународен трансфер на пари

 

            ЧЛЕН НА

Картички

VISA Classic Credit - Кредитна картичка

 

Предности на VISA Classic Credit: • Едноставно плаќање на сметките и трошоците, секаде во светот, без провизија; • Можност за дополнителни картички; • Една сметка за во земјата и странство; • Дозволен кредитен лимит до 500.000 денари; • Бескаматен период до 15-ти наредниот месец; • Едноставно следење на сметката и на трошењето по корисници преку интернет-страницата, e-пошта или смс услугата;  • Промена на дневен лимит за плаќање преку Интернет преку електронското и мобилното банкарство на ТТК Банка; • Виза картичките се со чип технологија која овозможува поголема сигурност и безбедност на податоците и превенција од злоупотреби.

 

Корисници

·       Државјани на Република Македонија, деловноспособни лица над 18 години, кои имаат засновано редовен работен однос на неопределено време и работен однос на определено време (само ако договорот се обновува непрекинато во последните 2 години или ако времетраењето на договорот го покрива периодот на кредитот) и се вработени во државни институции, акционерски друштва и бонитетни приватни фирми прифатливи за Банката, како и пензионери;

·       Минималните месечни примања на кредитобарателот и жирантите не смее да бидат под 9.000 денари при аплицирање;

·       Максималната старост на кредитобарателот  и жирантите не смее да биде поголема од 70 години старост во моментот на последниот ануитет од кредитот и последниот месец на важење на кредитната картичка.

Валута

·       МКД.

Износ

·       Максимален износ 500.000 денари;

·       Кредитен лимит во зависност од кредитната способност.

Рок

·       Прво издавање – 5 години;

·       Обновување – 5 години.

Услови на враќање

·       Револвинг картичка;

·       Камата се пресметува само на потрошениот износ на одобрениот лимит;

·       Минимален месечен износ за уплата 5% од потрошениот износ, направен во рамките на еден месец; 

·       Бескаматен период до 45 дена за трансакции направени во трговија во тековниот месец;

·       Рок на отплата на плаќање 15 дена (од денот на обврската наведена во месечниот извештај);

·       За достасаниот долг Банката испраќа месечен извештај.

Обезбедување

Плата

Обезбедување

Износ на кредит

>30.001 денар

Без жиранти

До 120.000 денари

1  (еден) жирант

Од 120.001 денар

до 360.000 денари

2 (двајца) жиранти

Од 360.001 денар до 600.000 денари

≤ 30.000 денари

Без жиранти

До  60.000 денари

1 (еден) жирант 

Од  60.001 денар до 120.000 денари

2 (двајца) жиранти

Од 120.001 денар

Дополнително:

·     Меница со менична изјава потпишана од кредитобарателот, жирантот/ите;

·      Административна забрана на плата од фирмата во која работи кредитобарателот, жирантите и согласност за активирање (доколку фирмата издава);

 

Меница во форма на нотарски акт

      За секоја поединечна кредитна изложеност на Банката кон физичко лице по основ на кредитна картичка во износ над 300.000 денари за неприматели на плата преку Банката или над 400.000 денари за приматели на плата преку Банката, која е обезбедена со меница, меницата мора да биде во форма на нотарски акт со извршни клаузули.

Што е потребно за да се отвори кредитна картичка?

·      Копија од важечка лична карта или пасош на корисникот и жирантот;

·      Пополнето и потпишано барање за добивање и користење на картичката;

·      Потврда за редовен работен однос, податоци за плата и обврски од плата за корисникот и жирантот;

·      За вработени во приватни фирми, образец ПП 53 (декларација од УЈП) за последните три месеци;

·      Последна платена сметка (струја, вода, телефон).

Провизии

·      Користењето на картичката за безготовински плаќања на ПОС терминали е без провизија;

·       Подигнување готовина од  АТМ  на ТТК Банка е 2% + 120 денари од подигнатиот износ;

·       Подигнување готовина од ATM или на шалтери на други банки во земјата е 3% + 150 денари од подигнатиот износ;

·       Подигнување готовина од ATM на шалтери на други банки во странство е 3,5% + 200 денари од подигнатиот износ.

Членарини

·      Годишна членарина за основна картичка - 1.200 денари на 12 месечни рати;

·      Годишна членарина за основна картичка за приматели на плата преку ТТК Банка - 600 денари на 12 месечни рати;

·      Годишна членарина за остварен годишен промет во трговија над 100.000 денари - без надоместок;

·       Годишна членарина за дополнителна картичка - 600 денари на 12 месечни рати.

Дополнителни трошоци

·       Реиздавање на ПИН-код - 200 ден. + 36 ден.ДДВ; Итно реиздавање на ПИН-код - 300 ден. + 54 ден.ДДВ;

·       Реизработка на изгубена, украдена или оштетена картичка - 500 ден.+ 90 ден.ДДВ.

Камати

·      9,50% - Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 7,25 процентни поени, за кредитокорисници кои својата плата/пензија (од ПИОМ) ја примаат преку ТТК Банка (I категорија), како и за вработени во банки и финансиски институции (приматели и неприматели на плата преку ТТК Банка);

·     10,00% - Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 7,75 процентни поени за кредитокорисници кои својата плата/пензија (од ПИОМ) не ја примаат преку ТТК Банка (II категорија);

      Каматна стапка над дозволено пречекорување на трансакциска сметка 10,25% годишна (законска казнена камата), прилагодлива каматна стапка; 

·     Пресметката на каматата се врши месечно по пропорционална метода.          

Причина повеќе

 

·       Едноставен и брз пристап до пари 24 часа дневно;

·       Плаќање стоки/услуги во земјата и странство без провизија;

·       Подигање готовина на ATM и шалтер во земјата и во странство; 

·       Намалување на ризик од користење готовина;

·       Се намалува потребата за одење во банка - избегнување шалтери;

·       Висока сигурност на трансакции со користење на ПИН-кодот;

·      Промена на дневен лимит за плаќање преку Интернет преку електронското и мобилното банкарство на ТТК Банка.

 

 Пример

 

 За извршените основни и дополнителни услуги Банката наплатува членарини и провизии во согласност со тарифата на надоместоци за услугите што ги врши ТТК Банка АД Скопје.

 

Пополнете ја апликацијата и доставете ја во која било експозитура на ТТК Банка. Доколку е потребна дополнителна документација, информација ќе добиете од нашите вработени.

 

Тарифа за надоместоци - платежни картички за физички лица

 

 

Лице за контакт:

Бојан Штерјовски

Раководител на Оддел за работа со население

Дирекција за деловна Мрежа

Тел.: 02/ 32 47 000 лок. 480

e-пошта: bojan.sterjovski@ttk.com.mk

Дирекција за позадински обработки
Тел. 02/ 32 47 000 лок. 017

* Последна промена направена на интернет-страницата на 31.12.2019 година.


 

Оглас за вработување - Брокер
ТТК Банка АД Скопје ги намали каматните стапки на кредитните производи за физички лица
Поставен нов банкомат на ТТК Банка АД Скопје во градот Прилеп
Нова услуга за уплата на парични средства „CashIn“ на банкоматите на ТТК Банка АД Скопје
TТК Банка АД Скопје ги намали каматните стапки на депозитите на физичките и правните лица
СУПЕР Станбен кредит со фиксна каматна стапка во првите пет години со намален надоместок за одобрување до 31.1.2020 година!
СЕГА Е ЛЕСНО, со хипотекарниот кредит на ТТК Банка АД Скопје со фиксна каматна стапка од 4,90% во првите три години достапен со намален надоместок за одобрување до 31.1.2020 година!

 

 

Copyright ТТК БАНКА АД Скопје Народен Фронт 19А 1000 Скопје тел/факс: 02/3236-400 e-mail: ttk@ttk.com.mk мапа на сајтот предупредување