македонски shqip english
 
Физички лица
Трансакциски сметки
Платен промет
Картички
Кредити
Премиум пакети за приматели на плата преку банката
Депозити
Електронски сервиси за информирање
Електронско банкарство
Мобилно банкарство
Менувачко работење
Трезорско работење
Апликации физички лица
Правни лица
Сметки
Платен промет
Бизнис картички
Кредити
Депозити
Документарно работење
Електронско банкарство
Трезорско работење
Апликации правни лица
Работа со хартии од вредност
MoneyGram - меѓународен трансфер на пари

Кредити

Потрошувачки кредит за купување производи/услуги од кредитни соработници на ТТК Банка

ТТК Банка започна соработка со кредитни соработници, со што на корисниците им овозможуваме брза и едноставна процедура за аплицирање за потрошувачки кредит во ТТК Банка и купување на производот/услугата.

Карактеристики на потрошувачки кредит преку кредитни соработници

Корисници

·  Државјани на Република Македонија, деловноспособни лица над 18 години, кои имаат засновано редовен работен однос на неопределено време и работен однос на определено време (само ако договорот се обновува непрекинато во последните 2 години или ако времетраењето на договорот го покрива периодот на кредитот)  во јавна администрација и бонитетни претпријатија и институции прифатливи за Банката; пензионери;

· Физички лица кои примаат/не примаат плата/пензија преку ТТК Банка.

Критериуми

· Месечниот ануитет треба да се покрие со 1/3 од месечните нето-примања на кредитобарателот;

·  Во кредитот  не може да се вклучат кокредитобаратели;

· Минималните месечни примања на кредитобарателот не смее да бидат под 9.000 денари при аплицирање за кредитниот производ;

· Максимална старост на кредитобарателот не смее да биде поголема од 70 години старост при доспевање на последниот ануитет од кредитот;

· Минимален износ на месечен ануитет не помал од 600 денари.

Износ

 

·  До износот на фактурата.

·  Од 12.000 денари до 180.000 денари.

Намена на кредитот

·  За плаќање производи и услуги по фактури.

Валута

·  МКД

Начин на отплата

·  Еднакви месечни ануитети кои достасуваат на 1–ви секој месец

·  Кредитот се става во отплата на 1-ви наредниот месец од денот на исплатата

Рок на отплата

·  Од 12 до 48 месеци.

Каматна стапка

·  11,25% годишно, прилагодлива каматна стапка.

·  За периодот од искористување на кредитот до денот на ставање на кредитот во отплата Банката пресметува и наплатува интеркаларна камата во висина на договорната каматна стапка. Оваа камата се наплатува на денот на искористување на кредитот.

Казнена каматна стапка

·  7,639% годишно (законска казнена), прилагодлива, за достасани, а неподмирени обврски.

Метод и период на пресметка на камата

·  Пресметката на камата се врши месечно по пропорционална метода.

Провизии

 

·  БЕЗ надоместок за обработка на барање.

·  При исплата на кредитот - 900 денари еднократно.

· За администрирање на кредитот 0,2% на остатокот од долгот (годишно, однапред на главниот долг на кредитот), максимум 5.000 денари.

· За предвремена делумна отплата 1% од предвреме уплатениот износ.

· За предвремена целосна отплата 2% од износот на предвреме вратен главен долг.

Трошоци

·   трошоци за интеркаларна камата (интеркаларна камата се пресметува од денот на користење на средствата до денот на ставање на кредитот во отплата по каматна стапка еднаква на каматната стапка на кредитот);

·   трошоци за меница;

·   нотарски трошоци во согласност со нотарската тарифа за кредити над 400.000 ден. за приматели на плата, односно над 300.000 ден. за неприматели на плата.

СВТ

·  Преглед на СВТ

Обезбедување

 

·  Без жиранти

· Административна забрана на плата од фирмата во која работи кредитобарателот и согласност за активирање  (доколку акционерското друштво/ буџетската државна институција/ јавното претпријатие ја издава).

 

·Меница со менична изјава потпишана од кредитобарателот.

  За секоја поединечна кредитна изложеност на Банката кон физичко лице по основ на дозволено пречекорување на трансакциска сметка, кредитна картичка и/или потрошувачки кредит (освен хипотекарен) во износ над 300.000 денари за неприматели на плата преку Банката или над 400.000 денари за приматели на плата преку Банката, која е обезбедена со меница, меницата мора да биде во форма на нотарски акт.

Потребни документи

При аплицирање се доставува:

·  Апликација за потрошувачки кредит;

· Фотокопија од важечка лична карта или пасош за кредитобарателот;

·  Потврда за просечна плата во последните 3 месеци или последен чек од пензија за пензионери;

·  Профактура издадена од продавачот;

-  за вработени во приватни фирми образец ПП53 (декларација од УЈП) за последните 3 месеци.

Доколку кредитот е одобрен, при потпишување на договорот и подигнување на производот се доставува:

·  Меница и менична изјава;

·  Налог за уплатени административни трошоци;

·  Фактура издадена од продавачот.

Исплата

·  Исплата на средства на трансакциска сметка на клиентот директно на сметка на кредитниот соработник.

 

Пример

Вид на кредитот

Потрошувачки кредит за купување производи/услуги од кредитни соработници на ТТК Банка

Износ

30.000 денари

Рок на отплата

24 месеци

Износ на ануитет

1.402 денари

Начин на отплата

-Еднакви месечни ануитети кои достасуваат секој 1-ви од месецот.

-Кредитот се става во отплата на 1-ви наредниот месец од денот на исплатата.

Каматна стапка

11,25%

Годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ)

15,65%

Вкупен износ за плаќање

34.637 денари

Вкупниот износ кој го плаќа корисникот вклучува:

Износ на кредитот

30.000 денари

Вкупен износ на камата за кредитот

3.645 денари

Надомест за одобрување на кредитот

900 денари

Надомест за администрирање на кредитот

92 денари (0,2% на остатокот од долгот годишно, однапред на главниот долг на кредитот).

Трошоци кои не се опфатени во пресметката на СВТ и/или не се познати:

Трошок за меница

500 денари *Овој трошок не влегува во СВТ.

Датум на пример

1.6.2016

 

 

 

Лице за контакт:

Бојан Штерјовски

Раководител на Оддел за работа со население

Дирекција Деловна Мрежа

Тел. 02/ 32 47 000 лок. 480

e-mail. bojan.sterjovski@ttk.com.mk

 

 

* Последна промена направена на интернет-страницата 15.3.2017 година. 


 

Нови атрактивни услови за ненаменските потрошувачки кредити во ТТК Банка
Јавен повик за избор на најповолен добавувач за користење на поштенски услуги
Промена на пасивните каматни стапки на физички и правни лица од 1.2.2017 година
Интервју со проф. д-р Драгољуб Арсовски, Претседател на Управниот Одбор на ТТК Банка во месечниот бизнис магазин "Економија и бизнис"

 

 

Copyright ТТК БАНКА АД Скопје Народен Фронт 19А 1000 Скопје тел/факс: 02/3236-400 e-mail: ttk@ttk.com.mk мапа на сајтот предупредување