македонски shqip english
 
Физички лица
Трансакциски сметки
Платен промет
Картички
Кредити
Премиум пакети за приматели на плата преку банката
Депозити
Електронски сервиси за информирање
Електронско банкарство
Мобилно банкарство
Менувачко работење
Трезорско работење
Апликации физички лица
Правни лица
Сметки
Платен промет
Бизнис картички
Кредити
Депозити
Документарно работење
Електронско банкарство
Трезорско работење
Апликации правни лица
Работа со хартии од вредност
MoneyGram - меѓународен трансфер на пари

 

            ЧЛЕН НА

Кредити

ИНСТАНТ ненаменски потрошувачки кредит

ТТК Банка Ви го претставува Инстант кредитот достапен за корисниците на електронското банкарство на ТТК Банка! Едноставно, брзо и без чекање во редови обезбедете дополнителни средства со брзо електронско одобрување по најповолни услови.

Корисници

·          Државјани на Република Македонија, деловноспособни лица над 18 години, кои имаат засновано редовен работен однос на неопределено време и работен однос на определено време во јавна администрација и бонитетни претпријатија и институции прифатливи за Банката, кои примаат плата преку ТТК Банка.

Критериуми

·          Месечниот ануитет треба да се покрие со 1/2 од месечните нето-примања на кредитобарателот;

·          Кредитобарателот треба да има редовни месечни приливи по основ на плата во последните 12 месеци;

·          Висината на просечните месечни примања на кредитобарателот во последните 12 месеци, остварени во Република Македонија не смее да бидат под 15.000 денари при аплицирање за кредитниот производ;

·          Максималната старост на кредитобарателот не смее да биде поголема од 70 години старост при доспевање на последниот ануитет од кредитот;

·          Кредитобарателот да нема активна кредитна партија за овој вид кредитен производ;

·          Кредитобарателот да има кредитна изложеност во Банката континуирано во последните 24 месеци и да биде класифициран во А категорија на ризик по основ на сите изложености;

·          Во кредитот не може да се вклучат ко-кредитобаратели.

Износ

·          до 30.000 денари во зависност од кредитоспособноста.

Валута

·          МКД.

Начин на отплата

·          Еднакви месечни ануитети кои достасуваат на секој први од месецот.

·          Кредитот се става во отплата на први наредниот месец од денот на исплатата.

Рок на отплата

·          до 12 месеци.

Каматна стапка

·          5,9% фиксна каматна стапка.

Казнена каматна стапка

·          За МКД - 11,00% годишна (законска казнена) прилагодлива каматна стапка за достасани, а неподмирени обврски.

Метод и период на пресметка на камата

·          Пресметката на камата се врши месечно по пропорционална метода.

Провизии

 

·          При исплата на кредитот 600 денари;

·          Без провизија за обработка на барање за кредит за физички лица;

·          Без провизија за администрирање на кредитот;

·          Без провизија за предвремена делумна ликвидација;

·          Без провизија за предвремена целосна ликвидација.

Обезбедување

·          Без жиранти;

·          Без меница.

Потребни документи

·          Електронска апликација за кредит внесена преку електронско банкарство;

·          Преддоговорни информации за кредит;

·          Потврда за месечни примања во случај просечната месечна плата во последните 12 месеци внесена во апликацијата да се разликува од истата која е системски пресметана.

Документи за наплата

·          Траен налог за наплата на месечните ануитети од сметката на корисникот, примател на плата/пензија преку ТТК Банка.

Исплата

·          На трансакциска сметка на корисникот на кредитот.

Преглед СВТ

 

Лице за контакт:

Бојан Штерјовски

Раководител на Оддел за работа со население

Дирекција деловна мрежа

Тел. 02/ 32 47 000 лок. 480

e-mail. bojan.sterjovski@ttk.com.mk

* Последна промена на интернет-страницата направена на 1.8.2018 година.

 


 

Инстант кредит со електронско одобрување - нов иновативен производ на ТТК Банка АД Скопје
Девизни плаќања со пониски провизии во промотивен период до 31.12.2018 година
Измена на тарифата за услугите во платниот промет со важност од 10.8.2018 година
ТТК Банка АД Скопје ги намали каматните стапки на девизните депозити на физички лица во евра
СУПЕР станбениот кредит на ТТК Банка АД Скопје достапен без надоместок за одобрување во промотивен период до 30.9.2018 година
СЕГА Е ЛЕСНО, со ненаменскиот потрошувачки хипотекарен кредит со фиксна каматна стапка од 4,90% во првите три години

 

 

Copyright ТТК БАНКА АД Скопје Народен Фронт 19А 1000 Скопје тел/факс: 02/3236-400 e-mail: ttk@ttk.com.mk мапа на сајтот предупредување