македонски shqip english
 
Физички лица
Трансакциски сметки
Платен промет
Картички
Кредити
Премиум пакети за приматели на плата преку банката
Депозити
Онлајн штедење
Кусур штедење
Електронски сервиси за информирање
Електронско банкарство
Мобилно банкарство
Менувачко работење
Трезорско работење
Апликации физички лица
Правни лица
Сметки
Платен промет
Бизнис картички
Кредити
Депозити
Документарно работење
Електронско банкарство
Трезорско работење
Апликации правни лица
Работа со хартии од вредност
MoneyGram - меѓународен трансфер на пари

 

            ЧЛЕН НА

Кредити

Ненаменски потрошувачки кредити обезбедени со депозит

Корисници

·   Државјани на Република Македонија.

Износ

·   Максимум до 95% во однос на висината на депонираниот износ, но не помалку од 20.000 денари.

Валута

·   МКД.

Начин на отплата

·   Еднакви месечни ануитети кои достасуваат секој први наредниот месец од денот на исплатата.

·   Кредитот се става во отплата на први наредниот месец од денот на исплатата.

Рок на отплата

·   од 12 до 60 месеци.

Каматна стапка

·  2,50% годишна фиксна каматна стапка над пасивната каматна стапка за депозити со определена намена;

·  За периодот од искористување на кредитот до денот на ставање на кредитот во отплата Банката пресметува и наплатува интеркаларна камата во висина на договорната каматна стапка. Оваа камата се наплатува на денот на искористување на кредитот.

Казнена каматна стапка

·   10,25% годишна прилагодлива каматна стапка (законска казнена) за достасани, а не подмирени  обврски.

Метод и период на пресметка на камата

·   Пресметката на камата се врши месечно по пропорционална метода.

СВТ

·   Преглед на СВТ

Провизии

 

·   500 денари за приматели на плата/пензија, односно 700 денари за неприматели на плата/пензија во Банката, надоместок за обработка на барање за кредит за физички лица;

·   Без провизија за администрирање на кредит;

·   При исплата на кредитот 0,5% од износот мин. 1.500 денари;

·   Без провизија за предвремена делумна отплата;

·   Без провизија за предвремена целосна отплата;

·   Надомест за измена на обезбедување за кредити за физички лица, 1% манипулативни трошоци еднократно, на преостанатиот износ од кредитната изложеност за кое се менува обезбедувањето, максимум 6.000 денари.

Трошоци

·   Трошоци за интеркаларна камата (интеркаларна камата се пресметува од денот на користење на средствата до денот на ставање на кредитот во отплата по каматна стапка еднаква на каматната стапка на кредитот).

Обезбедување

·  Залог на депозит кој може да биде денарски и/или девизен од физичко и/или правно лицe, чиј рок на депонирање е еднаков или поголем од рокот на враќање на кредитот, при што треба да се почитуваат следните правила:

    - Кога валутата на кредитната изложеност е иста со валутата на депозитот/депозитите кои служат како обезбедување, тогаш кредитната изложеност не треба да е повисока од 95% од вредноста на обезбедувањето;

    -  Кога валутата на кредитната изложеност е различна од валутата на депозитот/депозитите кои служат како обезбедување, тогаш кредитната изложеност не треба да е повисока од 90% од вредноста на обезбедувањето;

    - Кога валутата на кредитната изложеност е различна од валутата на депозитот/депозитите кои служат како обезбедување, но валутата на депозитот/депозитите е евро, тогаш кредитната изложеност не треба да е повисока од 95% од вредноста на обезбедувањето.

Систем на процена

·   95% од износот на депозитот.

Потребни документи

·   Апликација за кредит;

·   Фотокопија од важечка лична карта или пасош за кредитобарателот;

·   Изјава за залог на депозит.

Исплата

·   На трансакциска сметка на корисникот на кредитот

 

Пример

Вид на кредитот

Ненаменски потрошувачки кредит обезбеден со депозит

Износ

250.000,00 денари

Рок на отплата

24 месеци

Износ на ануитет

10.895,00 денари

Начин на отплата

- Еднакви месечни ануитети кои достасуваат секој први од месецот;

- Кредитот се става во отплата на први наредниот месец од денот на исплатата

Каматна стапка

2,50% годишна фиксна к.с. над пасивната каматна стапка за депозити со определена намена кој служи како обезбедување за кредитот.

пр. 4,35% (1,85% + 2,50%)

Годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ)

5,26%

Вкупен износ за плаќање

263.476,00 денари

Вкупниот износ кој го плаќа корисникот вклучува:

Износ на кредитот

250.000,00 денари

Вкупен износ на камата за кредитот

11.476,00 денари

Надомест за одобрување на кредитот

1.500,00 денари (0.5% мин. 1.500,00 денари)

Надомест за обработка на барање

500,00 денари

Датум на пример

1.9.2019

 

Лице за контакт:

Бојан Штерјовски

Раководител на Оддел за работа со население

Дирекција за деловна мрежа

Тел.: 02/ 32 47 000 лок. 480

e-пошта: bojan.sterjovski@ttk.com.mk

 

 

* Последна промена направена на интернет-страницата 31.12.2019 година.


 

Покана за запишување и уплата на долгорочни должнички хартии од вредност - корпоративна обврзница по пат на јавна понуда (втора емисија)
Известување за експозитура Скопје Ѓорче Петров
Известување за нова локација на банкоматот во градот Пробиштип
Оглас за вработување - Брокер
ТТК Банка АД Скопје ги намали каматните стапки на кредитните производи за физички лица
Нова услуга за уплата на парични средства „CashIn“ на банкоматите на ТТК Банка АД Скопје
СУПЕР Станбен кредит со фиксна каматна стапка во првите пет години со намален надоместок за одобрување до 31.1.2020 година!
СЕГА Е ЛЕСНО, со хипотекарниот кредит на ТТК Банка АД Скопје со фиксна каматна стапка од 4,90% во првите три години достапен со намален надоместок за одобрување до 31.1.2020 година!

 

 

Copyright ТТК БАНКА АД Скопје Народен Фронт 19А 1000 Скопје тел/факс: 02/3236-400 e-mail: ttk@ttk.com.mk мапа на сајтот предупредување