македонски shqip english
 
Физички лица
Трансакциски сметки
Платен промет
Картички
Кредити
Ризико кредитно животно осигурување
Премиум СМАРТ пакет за приматели на плата/пензија преку Банката
Депозити
Кусур штедење
Онлајн штедење
Мобилно банкарство
Електронско банкарство
Електронски сервиси за информирање
Менувачко работење
Трезорско работење
Апликации физички лица
Правни лица
Сметки
Платен промет
Бизнис картички
Кредити
Депозити
Документарно работење
Електронско банкарство
Трезорско работење
Апликации правни лица
Работа со хартии од вредност
MoneyGram - меѓународен трансфер на пари

 

            ЧЛЕН НА

 

Соопштенија за јавност 2015

Ненаменски потрошувачки кредит со девизна клаузула со фиксна каматна стапка од 5,90% во првата година и 7,50% годишна променлива каматна стапка за остатокот од периодот на отплата

·  НАЈНИСКА ФИКСНА каматна стапка за првата година  ·  БЕЗ ЖИРАНТИ до 10.000 евра, во зависност од висината на месечните примања  ·  МЕСЕЧЕН АНУИТЕТ - 1/2 од месечните нето-примања на кредитобарателот

Корисници

 • Државјани на Република Македонија, деловноспособни лица над 18 години, кои имаат засновано редовен работен однос на неопределено време и работен однос на определено време (само ако договорот се обновува непрекинато во последните 2 години или ако времетраењето на договорот го покрива периодот на кредитот) во државни институции и акционерски друштва;
 • Пензионери;
 • Физички лица вработени во приватни фирми (кои постојат минимум 5 години), со месечни примања над 15.000 денари (континуирано во последните 12 месеци), класифицирани во А категорија  (континуирано во последните 12 месеци);
 • Физички лица кои се вработени во нотарска, извршителска, адвокатска канцеларија (нотар, извршител, адвокат);
 • Физички лица кои примаат плата/пензија (од ПИОМ) преку ТТК Банка.

Критериуми

 • Месечниот ануитет треба да се покрие со 1/2 од месечните нето-примања на кредитобарателот;
 • Во кредитот не може да се вклучат ко-кредитобаратели;
 • За жирантите важат истите услови како за кредитобарателот;
 • Банката одобрува кредити на физички лица кои се кредитоспособни и кои се:     

  -      во редовен работен однос, со минимален износ на месечни примања од 9.000 денари остварени во Р. Македонија и кои на крајниот датум на отплата на кредитот нема да бидат постари од 67 години со исклучок на кредити обезбедени со меница со жирант за кои старосната граница изнесува 70 години;

  -      пензионери кои примаат пензија од ПИОМ, со минимален износ на месечни примања од 8.500 денари и кои на крајниот датум на отплата на кредитот нема да бидат постари од 70 години;

 • Да нема постоење на долг по различни основи во вкупен износ од над 10.000,00 денари (неплатени даноци, долг за испорачани добра и услуги и друго) во согласност со извештај од Македонско Кредитно Биро.

Износ

 • Од 350 евра до 15.000 евра, во зависност од кредитоспособноста.

Валута

 • МКД со девизна клаузула.

Начин на отплата

 • Еднакви месечни ануитети кои достасуваат секој први од месецот;
 • Кредитот се става во отплата на први наредниот месец од денот на исплатата.

Рок на отплата

 • Од 12 до 95 месеци.

Каматна стапка

 • 5,90% годишна фиксна каматна стапка во првата година, 6 месечен ЕУРИБОР + 7,50 процентни поени,  не пониска од 7,50% годишна променлива каматна стапка во остатокот од периодот на отплата.

Казнена каматна стапка

 • 7,556% годишна прилагодлива каматна стапка (законска казнена) за достасани, а не подмирени обврски.

Метод и период на пресметка на камата

 • Пресметката на камата се врши месечно по пропорционална метода.

Надоместоци

 • 500 денари за обработка на барање за кредит за физички лица;
 • При исплата на кредитот 2,0% од износот или мин. 2.000 денари;
 • За администрирање на кредитот 0,2% на остатокот од долгот (годишно, однапред на главниот долг на кредитот);
 • Без провизија за предвремена делумна отплата;
 • Без провизија за предвремена целосна отплата;
 • Надомест за измена на обезбедување за кредити за физички лица, 1% манипулативни трошоци еднократно, на преостанатиот износ од кредитната изложеност за кое се менува обезбедувањето, максимум 6.000 денари.

Трошоци

 • Трошоци за интеркаларна камата (интеркаларна камата се пресметува од денот на користење на средствата до денот на ставање на кредитот во отплата по каматна стапка еднаква на каматната стапка на кредитот);
 • Трошоци за меница.

СВТ

Преглед на СВТ

Обезбедување

      

 

 

Плата

Обезбедување

Износ на кредит

>25.000 денари

1 (еден) жирант

 Од 600.001 денар до максималниот износ

>18.000 денари

Без жиранти

До 600.000 денари

>12.500 ≤ 18.000 денари

Без жиранти

До 450.000 денари

1 (еден) жирант

Од 450.001 денар до 600.000 денари

≤12.500 денари

Без жиранти

До 300.000 денари

1 (еден) жирант

Од 300.001 денар до 600.000 денари

Дополнително:

Меница со менична изјава потпишана од кредитокорисникот и жирантот/ите;

Административна забрана на плата од фирмата во која работат кредитокорисникот и жирантите и согласност за активирање (доколку акционерското друштво/буџетската државна институција/јавното претпријатие/нотарска/адвокатска/извршителска канцеларија ја издава);

 

Меница во форма на нотарски акт

За секоја поединечна кредитна изложеност на Банката кон физичко лице по основ на потрошувачки кредит во износ над 600.000 денари која е обезбедена со меница, меницата мора да биде во форма на нотарски акт со извршни клаузули.

Потребни документи

 • Апликација за кредит;
 • Фотокопија од важечка лична карта или пасош за кредитобарателот и жирантот/ите;
 • Потврда за редовен работен однос, податоци за плата и обврски од платата за кредитобарателот и жирантот/ите;
 • За лица вработени во приватна фирма и образец ПП53 (Декларација за прием од УЈП) за последните 3 месеци;
 • Фотокопија од последна платена сметка за струја за кредитобарателот;
 • За пензионери последен чек од пензија (од ПИОМ).

Документи за наплата

 • Траен налог за наплата на месечните ануитети од сметката на кредитокориникот примател на плата/пензија (од ПИОМ) преку ТТК Банка.

Исплата

 • На трансакциска сметка на кредитокорисникот.

 

Пример

Вид на кредитот

Ненаменски потрошувачки кредит со девизна клаузула Премиум  СМАРТ (приматели на плата/пензија (од ПИОМ) преку ТТК Банка)

Износ

307.436,00 денари (5.000 евра)

Рок на отплата

120 месеци

Износ на ануитет

3.398,00 денари (денарска противвредност на 55,26 евра) во првата година, 3.626,00 денари (денарска противвредност на  58,97 евра) за останатиот период

Начин на отплата

Еднакви месечни ануитети кои достасуваат секој први од месецот

Каматна стапка

5,90% годишна фиксна к.с. во првата година од отплатата

7,50% годишна променлива к.с. за останатиот период

Годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ)

8,21%

Вкупен износ за плаќање

443.287,00 денари (7.209,42 евра)

Вкупниот износ кој го плаќа корисникот вклучува:

Износ на кредитот

307.436,00 денари (5.000 евра)

Вкупен износ на камата за кредитот

124.965,00 денари ( 2.032,38 евра)

Надомест за одобрување на кредитот

 

6.149,00 денари (100 евра) односно 2% од износот или мин.2.000 денари. Во износот не е вклучена интеркаларна камата

Надомест за администрирање на кредитот

3.737,00 денари (60,78 евра) односно 0,2% на остатокот од долгот годишно, однапред на главниот долг на кредитот

Надомест за обработка на барање

500,00 денари

Трошок за меница

500,00 денари

Датум на пример

1.9.2019

 

Лице за контакт:

Бојан Штерјовски

Раководител на Оддел за работа со население

Дирекција за деловна мрежа

Тел.: 02/ 32 47 000 лок. 480

e-пошта: bojan.sterjovski@ttk.com.mk

 

 

* Последна промена направена на интернет-страницата 1.2.2020 година.


 

ТТК Банка АД Скопје со поддршка на манифестацијата „Десет дена Крушевска Република“
ТТК Банка донираше компјутери за ученици од социјално ранливи семејства
ТТК Банка АД Скопје со нови промотивни депозити за штедачите - ПРОМО ФИКС во денари и во евра
Известување за исплата на паричните права од социјална заштита од 4-ти август
Известување за предвремена исплата на јулски пензии од 28-ми јули 2020 година
Известување за промена на работното време на филијалите и експозитурите од 1.6.2020 година
Јавен повик за учество на XXXIV седница на Собранието на акционери на ТТК Банка АД Скопје
Известување за промена на договорните услови за кредитните производи на правни лица
Известување за понудата за одложување на плаќањето на кредитните обврски на клиентите - физички лица
ТТК Банка АД Скопје однапред плати аконтации за данок на добивка за 2020 година во износ од 10,5 милиони денари

 

 

Copyright ТТК БАНКА АД Скопје Народен Фронт 19А 1000 Скопје тел/факс: 02/3236-400 e-mail: ttk@ttk.com.mk мапа на сајтот предупредување