македонски shqip english
 
Физички лица
Трансакциски сметки
Платен промет
Картички
Кредити
Премиум пакети за приматели на плата преку банката
Депозити
Електронски сервиси за информирање
Електронско банкарство
Мобилно банкарство
Менувачко работење
Трезорско работење
Апликации физички лица
Правни лица
Сметки
Платен промет
Бизнис картички
Кредити
Депозити
Документарно работење
Електронско банкарство
Трезорско работење
Апликации правни лица
Работа со хартии од вредност
MoneyGram - меѓународен трансфер на пари

Сметки

Денарски сметки за правни лица

 

Корисници

·       Правни лица, резиденти и нерезиденти

 

Валута

·       МКД

 

Потребни документи

·      Пополнето барање (обрасци на Банката);

·      Решение за упис во трговскиот регистар, односно во регистарот на надлежниот орган или акт од надлежен орган за основање, ако учесникот не е запишан во регистар и не е основан врз основа на закон или извадок од закон, ако учесникот е основан во согласност со закон;

·     Решение за распоредување на деловниот субјект според претежната   дејност, согласно Националната класификација на дејностите;

·      Доказ за единствен даночен број;

·      ЗП Образец заверен на нотар;

·      Доказ дека сметката е пренесена од Министерството за финансии –Управа за јавни приходи или последен извод од сметка отворена во друга банка.

 

Надоместок за водење сметка

А. Водење сметки

·       за сметки со месечен долговен промет до 500 ден. - без надоместок;

·       за сметки со месечен долговен промет од 501 ден. до 100.000 ден. – 100 ден.;

·       за сметки со месечен долговен промет од 100.001 ден. до 300.000 ден. – 200 ден.;

·       за сметки со месечен долговен промет од 300.001 ден. до 500.000 ден. – 250 ден.;

·       за сметки со месечен долговен промет од 500.001 ден. до 1.000.000 ден. – 400 ден.;

·       за сметки со месечен долговен промет од 1.000.001 ден. до 3.000.000 ден. – 600 ден.;

·       за сметки со месечен долговен промет од 3.000.001 ден. – 950 ден.;

·       водење трансакциска сметка на неактивен корисник - правно лице – 650 ден. месечно (Доколку на денот на задолжувањето, висината на надоместокот е повисока од состојбата на сметката се задолжува надоместок во висина на состојбата на сметката);

Б. Затворање сметка на барање на клиент – 1.000 ден.

В. Блокада и деблокада на сметка – 400 ден.

 

Процедура за отворање сметка за странски правни лица – нерезиденти

·     Пополнето писмено барање (потпишано од управителот или од овластено лице);

·      Регистрација на странското правно лице (оргинал или заверена од нотар или суд);

·      Извод од трговски регистар (не постар од 3 месеци);

·       Писмено овластување за лицата кои ќе ја застапуваат фирмата;

·      Документ за идентификација (нотарски заверена копија од пасош за лицата овластени за работа со сметката и од овластувачот);

·      Писмена изјава од нерезидентот дека е запознат со позитивните прописи во земјата;

·      Договор со нерезидентот, во кој се регулирани начинот на отворање, водење и затворање на сметките, начин на прием и извршување на налозите за плаќање и наплата, начин на известување за приливи и одливи на сметките и сите трошоци и провизии.

Општи услови за денарска трансакциска сметка - правно лице, резидент

Општи услови за трансакциска сметка - правно лице, нерезидент.

Услови за работење со денарска/девизна сметка на правно лице - резидент

Услови за работење со денарска/девизна сметка на правно лице - нерезидент

Тарифа денарски платен промет - правни лица

 

Потребни формулари за отворање на сметка

Лице за контакт:

Александра Стојмановска

Раководител на Оддел за Платен промет во земјата и странство

Дирекција Деловна Мрежа

Тел. 02/ 32 47 000 лок. 425

e-mail. aleksandra.stojmanovska@ttk.com.mk

* Последна промена направена на интернет-страницата 22.6.2016 година.


 

О Г Л А С за продажба на моторно возило по пат на прибирање писмени затворени понуди
Оглас за вработување - ИТ Консултант
Известување за летно работно време – од 1.7.2017 година до 31.8.2017 година
СУПЕР Станбен кредит со СУПЕР фиксна каматна стапка од 2,85% во првите три години
СЕГА Е ЛЕСНО, со ненаменскиот потрошувачки хипотекарен кредит со фиксна каматна стапка од 4,90% во првите три години
Интервју со проф. д-р Драгољуб Арсовски, Претседател на Управниот Одбор на ТТК Банка во месечниот бизнис магазин "Економија и бизнис"

 

 

Copyright ТТК БАНКА АД Скопје Народен Фронт 19А 1000 Скопје тел/факс: 02/3236-400 e-mail: ttk@ttk.com.mk мапа на сајтот предупредување