македонски shqip english
 
Физички лица
Трансакциски сметки
Платен промет
Картички
Кредити
Премиум пакети за приматели на плата преку банката
Депозити
Електронски сервиси за информирање
Електронско банкарство
Мобилно банкарство
Менувачко работење
Трезорско работење
Апликации физички лица
Правни лица
Сметки
Платен промет
Бизнис картички
Кредити
Депозити
Документарно работење
Електронско банкарство
Трезорско работење
Апликации правни лица
Работа со хартии од вредност
MoneyGram - меѓународен трансфер на пари

 

            ЧЛЕН НА

Бизнис картичкиДинерс Клуб-ТТК Банка деловна картичка

Diners деловна картичка

 

Избери ја  Diners Club TTK картичката и искористи ги поволностите што ги нуди ТТК Банка:

- Едноставен и лесен начин да аплицирате;
- Плаќање на членарина на рати;
-
Рок на враќање без камата: 8 дена од датумот на фактурирање;
- Поголема сигурност и намален ризик од користење на готовина;
- Практичност - ја намалувате потребата од чекање по шалтерите на банките;
- 24-часовен пристап до Вашите пари;
- Можност да плаќате стоки/услуги и да подигате готовина на широка мрежа на продажни места и банкомати во земјата.

 

 

Целна група

Државјани  на Република  Македонија, деловно способни лица над 18 години, кои имаат засновано редовен работен однос  во компании и институции прифатливи за Банката.

 

 

Можности 

·         Плаќање во земјата без провизија;

·         Подигање готовина во банки и на АТМ уреди;

·         Рок на намирување на долгот до 8 дена од денот на фактурирање.

 

Обезбедување

·         Рамковен кредит – лимит врз основа на заложно право;

·         Меница од 500 денари, заверена од правното лице со пополнета менична изјава.

 

 

Потребни документи

·         Пополнето и потпишано барање за добивање и користење на картичката;

·         Остварен промет на жиро-сметка за последните 6 месеци;

·         Биланс на состојба и биланс на успех за последните 2 години;

·         Заклучен лист за тековната година.

 

Члeнарини 

·         Еднократна уписнина за Biznis Diners Club ко-брендинг картичка на ТТК Банка АД Скопје  - 1.860 денари;

·         Годишна членарина за Biznis Diners Club ко-брендинг картичка на ТТК Банка АД Скопје  - 3.100 денари на 12 месечни рати;

·         Годишна членарина за дополнителна картичка за Biznis Diners Club ко-брендинг картичка на ТТК Банка АД Скопје – 3.100 денари.

 

Каматна стапка

·         Без камата доколку фактурираниот износ се плати во  рокот на доспевање; 

·         Продажба на стоки и услуги на три рати со деловна  DinersClub кобрендирана картичка, 1,5% камата на месечно ниво; 

·        За неплатен долг во рокот на доспевање - 20% годишно (законска казнена камата).

 

Тарифа за надоместоци - парични картички за правни лица

 

 

* Последна промена направена на интернет-страницата на 20.7.2017 година.

Потребни документи за Динерс Клуб-ТТК Банка деловна картичка
Договор за Динерс Клуб - ТТК Банка деловна картичка
Менична изјава за Динерс Клуб-ТТК Банка деловна картичка
Овластување на ПП30
Потврда за прием на Динерс Клуб-ТТК Банка деловна картичка


 

ТТК Банка АД Скопје изврши промена на тарифата за услугите во платниот промет
TТК Банка АД Скопје ги намали каматните стапки на денарските и девизните депозити на физички лица
Известување за надградба на системот за електронско банкарство
ТТК Банка АД Скопје ги намали каматните стапки на кредитните производи за физички лица
Намалени провизии за девизни плаќања за физички и правни лица
СУПЕР станбениот кредит на ТТК Банка АД Скопје достапен со намален надоместок за одобрување во промотивен период до 28.2.2019 година!
СЕГА Е ЛЕСНО, со хипотекарниот кредит на ТТК Банка АД Скопје со фиксна каматна стапка од 4,90% во првите три години достапен со намален надоместок за одобрување до 28.2.2019 година!

 

 

Copyright ТТК БАНКА АД Скопје Народен Фронт 19А 1000 Скопје тел/факс: 02/3236-400 e-mail: ttk@ttk.com.mk мапа на сајтот предупредување