македонски shqip english
 
Физички лица
Трансакциски сметки
Платен промет
Картички
Кредити
Премиум пакети за приматели на плата преку банката
Депозити
Електронски сервиси за информирање
Електронско банкарство
Мобилно банкарство
Менувачко работење
Трезорско работење
Апликации физички лица
Правни лица
Сметки
Платен промет
Бизнис картички
Кредити
Депозити
Документарно работење
Електронско банкарство
Трезорско работење
Апликации правни лица
Работа со хартии од вредност
MoneyGram - меѓународен трансфер на пари

 

            ЧЛЕН НА

МОЈ кредит - ненаменски потрошувачки кредит

Искористете ја единствената можност за остварување на вашите планови со ненаменскиот потрошувачки кредит - МОЈ кредит, без надоместоци за обработка на барање и администрирање на кредит, наменет за сите категории на корисници.

 

·          ДОСТАПЕН за приматели и неприматели на плата/пензија во Банката;

·          БЕЗ ЖИРАНТИ за сите категории на корисници;

·          МЕСЕЧЕН АНУИТЕТ - до 1/2 од месечните нето-примања на кредитобарателот во зависност од категоријата на корисник;

·          БЕЗ НАДОМЕСТОК за обработка на барање и администрирање;

·          БРЗО ОДОБРУВАЊЕ.

 

Корисници

·  Државјани на Република Македонија, деловноспособни лица над 18 години, кои имаат засновано редовен работен однос на неопределено време и работен однос на определено време (само ако договорот се обновува непрекинато во последните 2 години или ако времетраењето на договорот го покрива периодот на кредитот) во јавна администрација и бонитетни претпријатија и институции прифатливи за Банката; пензионери.

·  Физички лица кои примаат плата/пензија (од ПИОМ) преку ТТК Банка. Физичките лица кои не примаат плата/пензија (од ПИОМ) преку ТТК Банка се прифатливи корисници доколку рокот на отплата е до 12 месеци.

Критериуми

·  Месечниот ануитет треба да се покрие со 1/2 од месечните нето-примања на кредитобарателот за корисниците во категорија Премиум СМАРТ, односно 1/3 од месечните нето-примања на кредитобарателот за корисниците во I  категорија и II категорија;

·  Во кредитот не може да се вклучат кокредитобаратели;

·  Банката одобрува кредити на физички лица кои се кредитоспособни и кои се:

- во редовен работен однос, со минимален износ на месечни примања од 9.000 денари (20.000 денари при аплицирање за кредитниот производ со рок на отплата над 12 до 24 месеци) остварени во Р. Македонија и кои на крајниот датум на отплата на кредитот нема да бидат постари од 67 години со исклучок на кредити обезбедени со хипотека на недвижен имот и/или меница со жирант за кои старосната граница изнесува 70 години;

- пензионери кои примаат пензија од ПИОМ, со минимален износ на месечни примања од 8.500 денари (20.000 денари при аплицирање за кредитниот производ со рок на отплата над 12 до 24 месеци) и кои на крајниот датум на отплата на кредитот нема да бидат постари од 70 години;

· Да нема постоење на долг по различни основи во вкупен износ од над 10.000,00 денари (неплатени даноци, долг за испорачани добра и услуги и друго) во согласност со извештај од Македонско Кредитно Биро.

Износ

·  до 100.000 денари, во зависност од кредитоспособноста

Валута

·  МКД.

Начин на отплата

·  Еднакви месечни ануитети кои достасуваат на први секој месец

·  Кредитот се става во отплата на први наредниот месец од денот на исплатата.

Рок на отплата

·  До 24 месеци

Каматна стапка

 

   Рочност

Каматни стапки

до 12 месеци

0,5% годишна фиксна каматна стапка

над 12 до 24 месеци

1,9% годишна фиксна каматна стапка

Казнена каматна стапка

·  11,00% годишна променлива каматна стапка (законска казнена) за достасани, а неподмирени обврски.

Надоместоци

 

 

Рочност

Одобрен износ

Провизија за одобрување

до 12 месеци

60.001 денари до 100.000 денари

4.000 денари

30.001 денари до 60.000 денари

3.000 денари

До 30.000 денари

1.500 денари

над 12 до 24 месеци

60.001 денари до 100.000 денари

6.000 денари

30.001 денари до 60.000 денари

3.500 денари

До 30.000 денари

2.000 денари

 

СВТ

Преглед на СВТ

Обезбедување

 

· БЕЗ ЖИРАНТИ;

· Меница со менична изјава потпишана од кредитокорисникот;

· Административна забрана на плата од фирмата во која работи кредитокорисникот и согласност за активирање (доколку акционерското друштво/ буџетската државна институција/ јавното претпријатие ја издава);

· Траен налог за наплата на месечните ануитети од сметката на кредитокорисникот-примател на плата/пензија (од ПИОМ) преку ТТК Банка.

Исплата

·  На трансакциска сметка на кредитокорисникот.

 Пример

Вид на кредитот

МОЈ кредит - ненаменски потрошувачки кредит

Износ

60.000 денари

Рок на отплата

12 месеци

Износ на ануитет

5.014 денари

Начин на отплата

Еднакви месечни ануитети кои достасуваат секој први од месецот

Каматна стапка

0,5% фиксна к.с. (за рок на отплата до 12 месеци)

Годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ)

10,53%

Вкупен износ за плаќање

63.163 денари

Вкупниот износ кој го плаќа корисникот вклучува:

Износ на кредитот

60.000 денари

Вкупен износ на камата за кредитот

163 денари

Надомест за одобрување на кредитот

3.000 денари (за рок на отплата до 12 месеци и одобрен износ на кредит над 30.001 до 60.000 денари)

Надомест за администрирање на кредитот

0 денари

Трошоци кои не се опфатени во пресметката на СВТ и/или не се познати:

Трошок за меница

100 денари

Датум на пример

1.7.2017

Лице за контакт:

Бојан Штерјовски

Раководител на Оддел за работа со население

Дирекција деловна мрежа

Тел. 02/ 32 47 000 лок. 480

e-mail. bojan.sterjovski@ttk.com.mk

 

* Последна промена направена на интернет-страницата 12.11.2018 година.


 

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ - Соработник во Оддел за лоши пласмани и преземени средства - Проценувач
ЈАВЕН ПОВИК за избор на најповолен добавувач за набавка на интегриран софтвер за управување со човечки ресурси
ТТК Банка АД Скопје – спонзор на активностите на Македонската филхармонија во новата концертна сезона 2018/19
Девизни плаќања со пониски провизии во промотивен период до 31.12.2018 година
СУПЕР станбениот кредит на ТТК Банка АД Скопје достапен без надоместок за одобрување во промотивен период до 31.12.2018 година!
СЕГА Е ЛЕСНО, со хипотекарниот кредит на ТТК Банка АД Скопје со фиксна каматна стапка од 4,90% во првите три години достапен со намален надоместок за одобрување до 31.12.2018 година!

 

 

Copyright ТТК БАНКА АД Скопје Народен Фронт 19А 1000 Скопје тел/факс: 02/3236-400 e-mail: ttk@ttk.com.mk мапа на сајтот предупредување