македонски shqip english
 
Физички лица
Трансакциски сметки
Платен промет
Картички
Кредити
Ризико кредитно животно осигурување
Премиум СМАРТ пакет за приматели на плата/пензија преку Банката
Депозити
Кусур штедење
Онлајн штедење
Мобилно банкарство
Електронско банкарство
Електронски сервиси за информирање
Менувачко работење
Трезорско работење
Апликации физички лица
Правни лица
Сметки
Платен промет
Бизнис картички
Кредити
Депозити
Документарно работење
Електронско банкарство
Трезорско работење
Апликации правни лица
Работа со хартии од вредност
MoneyGram - меѓународен трансфер на пари

 

            ЧЛЕН НА

 

Соопштенија за јавност 2017

ПРОМОТИВЕН девизен депозит во евра со рочност на 15 месеци

 

Искористете ја новата промотивна понуда на девизен депозит за физички лица со атрактивна каматна стапка за штедење во евра на 15 месеци. ЕВРО ФИКС 15 депозитот ви нуди фиксна каматна стапка од 1,5% годишно, со можност за месечна исплата или припис на камата.

 

Корисници

·          Домашни деловноспособни лица, малолетни лица и лица без деловна способност со законски застапник и странски физички лица;

·          Полнолетно деловно способно лице лично;

·          Полнолетно лице без деловна способност со законски застапник;

·          Малолетно лице со родител, деловно способно лице, како законски застапник.

 

Валута

·          ЕУР.

 

Период на орочување

·          15 месеци.

 

Каматна стапка

Девизен депозит во евра со рочност на 15 месеци

1,50% годишна фиксна каматна стапка

* Пресметката на каматата на средствата се врши месечно по пропорционална метода.

 

Други услови

Со штедната  книшка може да располага:

·         сопственикот или ополномоштено лице од страна на сопственикот;

·         законскиот застапник за малолетно лице до негова 18-годишна возраст;

·          законски застапник на лицето сопственик.

 

Потребни документи

·          Документ за идентификација (важечка лична карта или пасош) за физички лица;

·          Пасош за физички лица.

 

Друго

·          Во штедната книшка се евидентираат сите промени што се вршат од страна на корисникот; 

·          Исполнетите или оштетените книшки се заменуваат со нови, додека за изгубените и уништените се отвораат книшки со нов број;

·          За секој депозит се потпишува договор во кој се наведени условите за штедење и каматната стапка;

·          Кај малолетни лица при отворање на штедниот влог треба да се достави извод од матична книга на родените;

·         Со штедниот влог располага законски застапник до полнолетство на вложувачот со што автоматски му се пренесува правото за располагање со влогот;

·          За малолетни лица над 14 години законскиот застапник може да потпише изјава за дозвола за располагање со штедниот влог, и тоа пред работникот во Банката;

·         Само сопственикот, односно законскиот застапник може писмено да побара раскинување на договорот и затворање на штедниот влог, и тоа 7 дена порано;

·          Сопственикот може да овласти и други лица за располагање со штедниот влог.

 

Тајност на податоците

·          Податоците за депозитите се деловна тајна.

 

Сигурност

·          Вкупните депозити на депонентите во Банката се осигурени во Фондот за осигурување на депозити. Фондот ги обесштетува вкупните депозити по депонент (ЕМБГ), но не повеќе од денарска противвредност на 30.000 евра во една банка, филијала на странска банка или штедилница, пресметана по среден курс на НБРМ. Во наведениот износ се пресметува главнината на депозитот, пресметаната и припишана камата, како и непристигнатата камата до денот на конечноста на решението.

 

Исплата на каматата

·          Во евра;

·          Се врши месечна пресметка на камата со месечна исплата или припис. Датумот на месечното достасување на каматата се одредува според датумот на орочување на секој поединечен влог.

 

Општи услови за штедни влогови за физички лица

 

 

Лице за контакт:

Бојан Штерјовски

Раководител на Оддел за работа со население

Дирекција деловна мрежа

Тел. 02/ 32 47 000 лок. 480

e-mail. bojan.sterjovski@ttk.com.mk

 

 

* Последна промена направена на интернет-страницата 31.10.2017 година.

 


 

Известување за исплата на паричните права од социјална заштита од 4-ти август
Известување за предвремена исплата на јулски пензии од 28-ми јули 2020 година
ТТК Банка донираше компјутери за ученици од социјално ранливи семејства
Известување за исплата на паричните права од социјална заштита од 4-ти јули
Јавен повик за учество на XXXIV седница на Собранието на акционери на ТТК Банка АД Скопје
Известување за промена на работното време на филијалите и експозитурите од 1.6.2020 година
ТТК Банка АД Скопје со нови промотивни депозити за штедачите - ПРОМО ФИКС во денари и во евра
Известување за промена на договорните услови за кредитните производи на правни лица
Известување за понудата за одложување на плаќањето на кредитните обврски на клиентите - физички лица
ТТК Банка АД Скопје однапред плати аконтации за данок на добивка за 2020 година во износ од 10,5 милиони денари

 

 

Copyright ТТК БАНКА АД Скопје Народен Фронт 19А 1000 Скопје тел/факс: 02/3236-400 e-mail: ttk@ttk.com.mk мапа на сајтот предупредување