македонски shqip english
 
Физички лица
Трансакциски сметки
Платен промет
Картички
Кредити
Ризико кредитно животно осигурување
Ненаменски потрошувачки кредити со ризико животно осигурување за приматели на плата/пензија преку Банката
Депозити
Кусур штедење
Онлајн штедење
Мобилно банкарство
Електронско банкарство
Електронски сервиси за информирање
Менувачко работење
Трезорско работење
Апликации физички лица
Правни лица
Сметки
Платен промет
Бизнис картички
Кредити
Депозити
Документарно работење
Електронско банкарство
Трезорско работење
Апликации правни лица
Работа со хартии од вредност
MoneyGram - меѓународен трансфер на пари

 

            ЧЛЕН НА

 

Референтни каматни стапки

 

Депозити

Денарски депозити

ТТК Банка АД Скопје овозможува одлични услови и каматни стапки за штедење во повеќе валути и рочности. Овозможете си многу повеќе за вас и за вашето семејство, сигурна иднина и успех во животот.

 

Корисници

 • Домашни деловноспособни лица, малолетни лица и лица без деловна способност со законски застапник и странски физички лица;
 • Полнолетно деловно способно лице  (лично);
 • Полнолетно лице без деловна способност (со законски застапник);
 • Малолетно лице со родител (деловно способно лице како законски застапник).

Валута

 • МКД.

Период на орочување

 • По видување;
 • Краткорочни од 1, 3, 6 и 12 месеци;
 • Долгорочни од 13, 24 и 36 месеци. 

Каматна стапка

 • Пресметката на каматата на средствата се врши месечно по конформна метода;
 • Фиксна каматна стапка.

Други услови

 

Со штедната книшка може да располага:

 • сопственикот или ополномоштено лице од страна на сопственикот;
 • законскиот застапник за малолетно лице до негова 18-годишна возраст;
 • законскиот застапник  на лицето сопственик.

 

Потребни документи

 • Документ за идентификација (важечка лична карта или пасош) за домашни физички лица;
 • Пасош за странски физички лица.

Друго

 • Во штедната книшка се евидентираат сите промени што се вршат од страна на корисникот.
 • Исполнетите или оштетените книшки се заменуваат со нови, додека за  изгубените и уништените се отвораат книшки со нов број.
 • За секој депозит се потпишува договор во кој се наведени условите за штедење и каматната стапка.
 • Кај малолетни лица при отворање на штедниот влог треба да се достави извод од матична книга на родените.
 • Со штедниот влог располага законски застапник до полнолетство на вложувачот со што автоматски му се пренесува правото за располагање со влогот.
 • За малолетни лица над 14 години законскиот застапник може да потпише изјава за дозвола за располагање со штедниот влог, и тоа пред работникот во Банката.
 • Само сопственикот, односно законскиот застапник на штедниот влог може писмено да побара раскинување на договорот и затворање штеден влог, и тоа 7 дена порано.
 • Сопственикот може да овласти и други лица за располагање со штедниот влог.
 • Штедниот влог по видување може да се поврзе и со траен налог за плаќање сопствени сметки.
 • Во одредени случаи штедниот влог може да претставува обезбедување за подигнување кредит во Банката.
 • Кај рентното штедење каматата од орочениот влог месечно се префрла на книшка по видување или на трансакциска сметка.

Тајност

 • Податоците за депозитите се деловна тајна.

Можности

 • Може да се вршат уплати и исплати на пензии и друго.
 • Рати и камати по основ на обврзници издадени за исплатување на депонираните девизни влогови (старо девизно штедење). 

Сигурност

 • Вкупните депозити на клиентите се осигурени во Фондот за осигурување на депозити. Фондот врши обесштетување на осигурените депозити со износ до 30.000 евра во денарска противвредност по депозит во една банка, филијала на странска банка или штедилница пресметани по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на укинување на дозволата за работење на Банката.

Исплата на камата

 • Месечна, по истек на месецот. Каматата редовно, месечно се припишува на штедниот влог, со можност за месечно подигнување на каматата на трансакциска сметка или книшка по видување.

Каматни стапки

 

Период на орочување

МКД

По видување

0,00%

1 месец

0,00%

3 месеци

0,05%

6 месеци

0,05%

12 месеци

0,30%

13 месеци

0,40%

24 месеци

1,00%

36 месеци

1,30%

*48 месеци

1,30%

*60 месеци

1,30%

 *со важност од 1.8.2017 година денарските депозити за физички лица со рочност од 48 и 60 месеци не се во понуда.

 

Општи услови за штедни влогови за физички лица.

 

Лице за контакт:

Бојан Штерјовски

Раководител на Оддел за работа со население

Дирекција за деловна мрежа

Тел.: 02/ 32 47 000 лок. 480

e-пошта: bojan.sterjovski@ttk.com.mk

 

 

* Последна промена направена на интернет-страницата 1.12.2020 година.


 

Јавен повик за избор на клипинг агенција
Јавен повик за учество на XXXVI-тата седница на Собранието на акционери на ТТК Банка АД Скопје
Известување за предвремена исплата на пензиите од 25-ти февруари 2021 година
Известување за упис на клиентите – правни лица во регистарот на вистински сопственици најдоцна до 27 април 2021 година
TTK Банка АД Скопје ја исплати каматата за првата година на сопствениците на корпоративни обврзници - втора емисија
Известување за исплата на годишна камата за имателите на корпоративни обврзници од втората емисија по каматна стапка од 2,7% на годишно ниво
Известување за исплата на паричните права од социјална, детска и цивилна заштита од 4-ти февруари 2021 година
Известување за поставен нов банкомат во Трговски центар „Палма мол“ во Тетово
Претседателот на Управниот одбор на ТТК Банка АД Скопје д-р Драгољуб Арсовски за „Фактор.мк“ - ЖЕЛБА ЗА 2021 ГОДИНА: Посакувам подобра година без ограничувања и поголема слобода на функционирање за секого

Copyright ТТК БАНКА АД Скопје Народен Фронт 19А 1000 Скопје тел/факс: 02/3236-400 e-mail: ttk@ttk.com.mk мапа на сајтот предупредување