македонски shqip english
 
Физички лица
Трансакциски сметки
Платен промет
Картички
Кредити
Премиум пакети за приматели на плата преку банката
Депозити
Електронски сервиси за информирање
Електронско банкарство
Мобилно банкарство
Менувачко работење
Трезорско работење
Апликации физички лица
Правни лица
Сметки
Платен промет
Бизнис картички
Кредити
Депозити
Документарно работење
Електронско банкарство
Трезорско работење
Апликации правни лица
Работа со хартии од вредност
MoneyGram - меѓународен трансфер на пари

 

            ЧЛЕН НА

Платен промет

Платен промет во странство

 

Платен промет со странство е безготовински пренос на девизни средства од и во Република Македонија. Наплатите и плаќањата се вршат со ефективни странски пари и со вообичаените инструменти на меѓународниот платен промет – дознака, инкасо, документи, акредитив, чекови и други инструменти на безготовинско плаќање. Сите учесници во платниот промет со странство потребно е да имаат девизна трансакциска сметка во ТТК Банка.

 

Девизни (ностро) дознаки

 

Корисници

Мали и средни претпријатија, големи клиенти.

Потребни документи

·       Девизна и денарска сметка во ТТК Банка;

·       Целосен назив на фирмата - примач;

·       Конто и IBAN на примачот во односната банка;

·       SWIFT код на банката во која се испраќаат средствата;

·      Документ за основот на девизно плаќање (во согласност со  важечка законска регулатива);

·       Потпишани обрасци 1450.

Износ

·       Износ врз основа на приложена фактура.

Провизии

·       Трошоците можe да бидат OUR, SHE, BEN;

·       0,15% мин. 500 денари + 300 ден. SWIFT OUR трошоци - 900 денари;

Измена на инструкции по дознаки

·       1.000 ден. + фактички трошоци од странска банка.

Други услови

·       За извршен пренос од девизна сметка на правни лица по писмо во друга домашна банка се плаќа 0,10 % (минимум 100 ден.)

 

 

Девизни (лоро) дознаки – приливи

 

Корисници

Мали и средни претпријатија, големи клиенти.

Потребни документи

·      Девизна и денарска сметка во ТТК Банка;

·      Документ за основот на девизниот прилив (во согласност со  важечка законска регулатива).

Износ

·      Без ограничување.

Провизии

·      Во корист на сметките на корисници до 50 ЕУР - 50 ден.;

·      Во корист на сметките на корисници над 50 ЕУР – 0,08% мин. 500 денари, макс. 5.500 денари;

·      Во корист на домашни банки – од износот на дознаката 0,10% (минимум 100 ден.);

·      Условени дознаки - од износот на дознаката  0,40% (минимум 600 ден.) + 300 ден. SWIFT.

 

ТЕРМИНСКИ ПЛАН ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО

Прием на налози

oд понеделник до петок

oд 8:00 до 16:00 часот

Налози примени до 15.30 часот

датум на валута тековен ден

Налози примени по 15.30 часот

датум на валута нареден ден

  

 

Кореспондентски банки

За да се обезбеди ефикасно и точно порамнување на сите плаќања во странство, ТТК Банка има развиено широка мрежа на кореспондентски банки. Одделот за платен промет во земјата и странство на ТТК Банка ќе се погрижи за вашето барање и ќе ви врати во најкраток временски период. Ажурирањето се обезбедува на редовна основа, со цел да ве информира за моменталната состојба.

 

Листа на коресподентски банки

Тарифа за надоместоци - девизен платен промет за правни лица

Лице за контакт:

Александра Стојмановска

Раководител на Оддел за платен промет во земјата и странство

Дирекција Деловна Мрежа

Тел. 02/ 32 47 000 лок. 425

e-mail. aleksandra.stojmanovska@ttk.com.mk

 

* Последна промена направена на интернет-страницата 9.1.2019 година.


 

ТТК Банка АД Скопје изврши промена на тарифата за услугите во платниот промет
TТК Банка АД Скопје ги намали каматните стапки на денарските и девизните депозити на физички лица
Известување за надградба на системот за електронско банкарство
ТТК Банка АД Скопје ги намали каматните стапки на кредитните производи за физички лица
Намалени провизии за девизни плаќања за физички и правни лица
СУПЕР станбениот кредит на ТТК Банка АД Скопје достапен со намален надоместок за одобрување во промотивен период до 28.2.2019 година!
СЕГА Е ЛЕСНО, со хипотекарниот кредит на ТТК Банка АД Скопје со фиксна каматна стапка од 4,90% во првите три години достапен со намален надоместок за одобрување до 28.2.2019 година!

 

 

Copyright ТТК БАНКА АД Скопје Народен Фронт 19А 1000 Скопје тел/факс: 02/3236-400 e-mail: ttk@ttk.com.mk мапа на сајтот предупредување