македонски shqip english
 
Физички лица
Трансакциски сметки
Платен промет
Картички
Кредити
Ризико кредитно животно осигурување
Ненаменски потрошувачки кредити со ризико животно осигурување за приматели на плата/пензија преку Банката
Депозити
Кусур штедење
Онлајн штедење
Мобилно банкарство
Електронско банкарство
Електронски сервиси за информирање
Менувачко работење
Трезорско работење
Апликации физички лица
Правни лица
Сметки
Платен промет
Бизнис картички
Кредити
Депозити
Документарно работење
Електронско банкарство
Трезорско работење
Апликации правни лица
Работа со хартии од вредност
MoneyGram - меѓународен трансфер на пари

 

            ЧЛЕН НА

 

Референтни каматни стапки

 

Хипотекарен кредит со РИЗИКО животно осигурување со 4,70% годишна фиксна каматна стапка во првите три години

Ненаменскиот потрошувачки хипотекарен кредит со ризико животно осигурување на ТТК Банка нуди нови поволни услови за кредитирање и рефинансирање на вашите обврски по кредитите. Искористете ја можноста за отплата на долг рок и по пониска каматна стапка. Со само една рата и повеќе средства на располагање во месецот, реализирајте ги вашите долго замислувани планови. Сега е лесно!

 

 • НИСКА ФИКСНА каматна стапка од 4,70% во првите ТРИ години
 • БЕЗ НАДОМЕСТОК за одобрување на кредитот во промотивен период до 28.2.2021 година
 • БЕЗ НАДОМЕСТОК за администрирање на кредитот
 • БЕЗ ТРОШОЦИ за процена

 • Корисници

   

  ·       Вработени во редовен работен однос на неопределено или определено време (само ако договорот се обновува непрекинато во последните 2 години или ако времетраењето на договорот го покрива периодот на кредитот) во државни институции, акционерски друштва, институции прифатливи за Банката, приматели на плата преку ТТК Банка Банка со минимален износ на месечни примања не пониски од 12.000 денари, кои на крајниот датум на отплата на кредитот нема да бидат постари  од 75 години

  ·       Пензионери, приматели на пензија (од ПИОМ) преку ТТК Банка со минимален износ на месечни примања не пониски од 9.000 денари, кои на крајниот датум на отплата на кредитот нема да бидат постари  од 75 години

  ·       Пристапната возраст за полиса за ризико животно осигурување е од 18 до 65 години

  Критериуми

  ·       Месечниот ануитет треба да се покрие со 1/2 од месечните нето-примања на кредитобарателот

  ·       Во кредитот МОЖЕ да се вклучат кредитоспособни ко-кредитобаратели

  ·       За жирантите важат истите услови како за кредитобарателот

  Износ

  (со вклучен износ на премија за ризико животно осигурување)

  ·       Од 180.000 денари до 12.000.000 денари

  Валута

  ·       МКД

  Рок на отплата

        

  ·       Од 12 до 240 месеци со вклучен грејс период до 6 месеци

  Каматна стапка

  (годишна)

  ·       4,70%  фиксна каматна стапка во првите три години

  ·       5,38% (НРС + 4,00 процентни поени) променлива од четвртата година од отплатата до целосната отплата на кредитот

  Трошоци

   

  ·       900 денари надомест за обработка на барање

  ·       БЕЗ НАДОМЕСТОК за одобрување на кредит во промотивен период до 28.2.2021 година

  ·       БЕЗ НАДОМЕСТОК за администрирање на кредитот

  ·       Трошоци за процена во согласност со Тарифа за надоместоци на услуги на Банката (без трошоци за процена на недвижен имот што служи како обезбедување на кредитот, до 31.12.2021 година)

  ·       Tрошоци за интеркаларна камата

  ·        Нотарски трошоци за воспоставување и упис на заложно право врз недвижниот имот во корист на Банката во согласност со нотарската тарифа

  ·       Tрошоци за полиса за осигурување на заложениот недвижен имот од основни ризици во согласност со тарифата на осигурителната компанија

  ·       Трошок за полиса за ризико животно осигурување

   

  Обезбедување

  ·       Залог на недвижен имот (стан, куќа, деловен простор) со сооднос помеѓу вредноста на изложеноста и обезбе дувањето (1:1,2 до 1:3 во зависност од атрактивноста на објектот)

  ·       Меница со менична изјава

  ·       Административна забрана на плата

  ·       Траен налог

  ·       Полиса за ризико животно осигурување

  Полиса за ризико животно осигурување

  ·       ТТК Банка АД Скопје е лиценциран застапник за продавање полиси за животно осигурување од „Триглав Осигурување Живот“ АД Скопје

  ·      Полисата за ризико животно осигурување претставува осигурување на живот во случај на смрт на корисници на кредит. Полисата овозможува осигурително покритие за подмирување на преостанатиот кредитен долг во случај на несакан настан: смрт како последица од болест или несреќен случаj во согласност со Општите услови за Осигурување на живот во случај на смрт на корисници на кредит на „Триглав Осигурување Живот“ АД Скопје

  ·      Полисата ја издава осигурителната компанија „Триглав Осигурување Живот“ АД Скопје и истата е винкулирана во корист на ТТК Банка

  ·       Рокот на важност на полисата треба да го покрива најмалку целиот период на отплата на кредитот

  ·       Премијата за полисата за ризико животното осигурување e вклученa во одобрениот износ на кредитот и се плаќа еднократно

  ·       Висината на премијата за полиса за ризико животното осигурување се утврдува во зависност од висината на одобрениот кредит, возраста и полот на корисникот на кредитот, здравствен прашалник, а во согласност со тарифата на осигурителното друштво

  СВТ

  ·       Преглед на СВТ

  Потребни документи

   

  ·       Апликација за кредит

  ·       Фотокопија од важечка лична карта или пасош за кредитобарателот и ко-кредитобарателот

  ·       Потврда за редовен работен однос, податоци за плата и обврски од платата

  ·       За вработени во приватни фирми образец ПП 53 (Декларација од УЈП) за последните 3 месеци за кредитобарателот и ко-кредитобарателот

  ·       За пензионери последен чек од пензија (од ПИОМ)

  ·       Имотен лист

  ·       Доказ дека имотот не е под залог

  ·       Процена од овластен проценител на пазарната вредност на имотот кој се заложува за секоја година или процена од вработен проценител во Банката во согласност со Тарифата за надоместоци

  ·       Осигурување на имотот и винкулација во користна ТТК Банка за сите години до конечна отплата на кредитот

  ·       Извод од матична книга на родени/венчани

  ·       Нотарски акт

   

  Пример:

  Вид на кредитот

  Хипотекарен кредит во МКД со ризико животно осигурување

  Износ

  2.000.000 денари

  Рок на отплата

  240 месеци

  Износ на ануитет

  12.870 денари во првите три години; 13.674 денари во остантиот период

  Начин на отплата

  Еднакви месечни ануитети кои достасуваат секој први од месецот

  Каматна стапка
  (годишна)

  4,70% фиксна каматна стапка во првите три години

  5,53% (НРС + 4,00 процентни поени) променлива од четвртата година од отплатата до целосната отплата на кредитот

  Годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ)

  5,40%

  Обработка на барање за кредит

  900 денари

  Надоместок за одобрување на кредитот

  Без надоместок во промотивен период до 28.2.2021 година

  Надоместок за администрирање на кредитот

  Без надоместок

  Трошок за меница

  500 денари

  Трошоци кои не се опфатени во пресметката на СВТ и/или не се познати:

  Трошок за процена на вредноста на недвижниот имот

  Трошоци за процена во согласност со Тарифа за надоместоци на услуги (без трошоци за процена на недвижен имот до 31.12.2021 година)

  Нотарска награда за солемнизација на договорот за залог

  Во согласност со нотарската тарифа

  Трошок за упис на заложно право врз недвижниот имот во корист на Банката во соодветната јавна книга

  Не е познат

  Трошок за полиса за осигурување на заложениот недвижен имото од сновни ризици

  Во согласност со тарифата на осигурителната компанија

  Трошок за полиса за ризико животно осигурување

  Во согласност со тарифата на осигурителната компанија

  Датум на пример

  1.10.2020 година

   

  Лице за контакт:

  Бојан Штерјовски

  Раководител на Оддел за работа со население

  Дирекција за деловна мрежа

  Тел.: 02/ 32 47 000 лок. 480

  e-пошта: bojan.sterjovski@ttk.com.mk

   

   

  * Последна промена направена на интернет-страницата 1.1.2021 година.


   

  Известување за работно време на филијали и експозитури на 19.1.2021 година (вторник)
  Известување за исплата на паричните права од социјална, цивилна и детска заштита од 5-ти јануари 2021 година
  Известување за поставен нов банкомат во Трговски центар „Палма мол“ во Тетово
  Претседателот на Управниот одбор на ТТК Банка АД Скопје д-р Драгољуб Арсовски за „Фактор.мк“ - ЖЕЛБА ЗА 2021 ГОДИНА: Посакувам подобра година без ограничувања и поголема слобода на функционирање за секого
  Известување за проширување на мрежата на банкомати во Гостивар од 28.12.2020 година
  Известување за предвремена исплата на пензиите од 28-ми декември 2020 година
  Известување за ново работно време на филијалите и експозитурите во сабота, почнувајќи од 26.12.2020 година
  ТТК Банка АД Скопје започна со исплата на финансиската поддршка од Владата
  Известување за промена на локација на експозитура Кичево
  Финансискиот резултат на ТТК Банка АД Скопје на еден месец пред крајот на оваа година достигна 91,5 милиони денари
  ТТК Банка АД Скопје ја прошири мрежата на банкомати
  Интервју со Претседателот на Управен одбор на ТТК Банка АД Скопје д-р Драгољуб Арсовски за „Денар.мк“ - „Ефикасни и достапни и во услови на здравствена криза“
  Јавен повик за учество на XXXV седница на Собранието на акционери на ТТК Банка АД Скопје

  Copyright ТТК БАНКА АД Скопје Народен Фронт 19А 1000 Скопје тел/факс: 02/3236-400 e-mail: ttk@ttk.com.mk мапа на сајтот предупредување