македонски shqip english
 
Физички лица
Трансакциски сметки
Платен промет
Картички
Кредити
Премиум пакети за приматели на плата преку банката
Депозити
Онлајн штедење
Кусур штедење
Електронски сервиси за информирање
Електронско банкарство
Мобилно банкарство
Менувачко работење
Трезорско работење
Апликации физички лица
Правни лица
Сметки
Платен промет
Бизнис картички
Кредити
Депозити
Документарно работење
Електронско банкарство
Трезорско работење
Апликации правни лица
Работа со хартии од вредност
MoneyGram - меѓународен трансфер на пари

 

            ЧЛЕН НА

ИНСТАНТ кредит со електронско одобрување - нов иновативен производ на ТТК Банка АД Скопје

ТТК Банка Ви го претставува Инстант кредитот достапен за корисниците на електронското банкарство на ТТК Банка! Едноставно, брзо и без чекање во редови обезбедете дополнителни средства со брзо електронско одобрување по најповолни услови.

Корисници

·        Државјани на Република Македонија, деловноспособни лица над 18 години, кои имаат засновано редовен работен однос на неопределено време и работен однос на определено време во јавна администрација и бонитетни претпријатија и институции прифатливи за Банката, кои примаат плата преку ТТК Банка.

Критериуми

  • Месечниот ануитет треба да се покрие со 1/2 од месечните нето-примања на кредитобарателот;
  • Кредитобарателот треба да има редовни месечни приливи по основ на плата во последните 12 месеци;
  • Банката одобрува кредити на физички лица кои се кредитоспособни со минимален износ на месечни примања од 12.000 денари остварени во Р. Македонија и кои на крајниот датум на отплата на кредитот нема да бидат постари од 67 години;
  • Кредитобарателот да нема активна кредитна партија за овој вид кредитен производ;
  • Во кредитот не може да се вклучат ко-кредитобаратели;
  • Кредитобарателот да биде класифициран во А или Б категорија на ризик по основ на сите изложености во последните 24 месеци;
  • Да нема постоење на долг по различни основи во вкупен износ од над 10.000,00 денари (неплатени даноци, долг за испорачани добра и услуги и друго) во согласност со извештај од Македонско Кредитно Биро.

Износ

·          Од 15.000 денари до 60.000 денари.

Валута

·          МКД.

Начин на отплата

·          Еднакви месечни ануитети кои достасуваат на секој први од месецот.

·          Кредитот се става во отплата на први наредниот месец од денот на исплатата.

Рок на отплата

·          Од 6 до 12 месеци.

Каматна стапка

·          5,9% годишна фиксна каматна стапка.

Казнена каматна стапка

·          10,25% годишна прилагодлива каматна стапка (законска казнена) за достасани, а неподмирени обврски.

Метод и период на пресметка на камата

·          Пресметката на камата се врши месечно по пропорционална метода.

Провизии

 

·          При исплата на кредитот 600 денари;

·          Без провизија за обработка на барање за кредит за физички лица;

·          Без провизија за администрирање на кредитот;

·          Без провизија за предвремена делумна отплата;

·          Без провизија за предвремена целосна отплата.

Обезбедување

·          Без жиранти;

·          Без меница.

Потребни документи

·          Електронска апликација за кредит внесена преку електронско банкарство;

·          Преддоговорни информации за кредит;

·          Потврда за месечни примања во случај просечната месечна плата во последните 12 месеци внесена во апликацијата да се разликува од истата која е системски пресметана.

Документи за наплата

·         Траен налог за наплата на месечните ануитети од сметката на корисникот, примател на плата/пензија преку ТТК Банка.

Исплата

·          На трансакциска сметка на корисникот на кредитот.

Преглед на СВТ

 

 

Пример

Вид на кредитот

Инстант кредит - ненаменски потрошувачки кредит

Износ

30.000,00 денари

Рок на отплата

12 месеци

Износ на ануитет

2.581,00 денари

Начин на отплата

Еднакви месечни ануитети кои достасуваат секој први од месецот

Каматна стапка

5,90% годишна фиксна каматна стапка

Годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ)

10,14%

Вкупен износ за плаќање

31.572,00 денари

Вкупниот износ кој го плаќа корисникот вклучува:

Износ на кредитот

30.000,00 денари

Вкупен износ на камата за кредитот

972,00 денари (во износот не е вклучена интеркаларна камата)

Надомест за одобрување на кредитот

600,00 денари

Датум на пример

1.7.2019

 

 

 

Лице за контакт:

Бојан Штерјовски

Раководител на Оддел за работа со население

Дирекција за деловна мрежа

Тел.: 02/ 32 47 000 лок. 480

e-пошта: bojan.sterjovski@ttk.com.mk

* Последна промена на интернет-страницата направена на 1.2.2020 година.

 


 

Известување за правата на запишувачите на долгорочните должнички хартии од вредност - корпоративна обврзница од втората емисија
ТТК Банка АД Скопје ја реализираше втората емисија на корпоративни обврзници
Известување за затворање на јавната понуда на хартии од вредност по основ на постигнат процент на успешност
Известување по повод објавена информација за дејноста на Тетекс АД Тетово
ТТК Банка АД Скопје ја продолжи промотивната понуда за кредитни производи за физички лица до 31 март 2020 година
TТК Банка АД Скопје ја продолжи понудата на промотивниот депозит ПРОМО ФИКС 15 до 31 март 2020 година
Покана за запишување и уплата на долгорочни должнички хартии од вредност - корпоративна обврзница по пат на јавна понуда (втора емисија)
Нова услуга за уплата на парични средства „CashIn“ на банкоматите на ТТК Банка АД Скопје
СУПЕР Станбен кредит со фиксна каматна стапка во првите пет години со намален надоместок за одобрување до 31.3.2020 година!
СЕГА Е ЛЕСНО, со хипотекарниот кредит на ТТК Банка АД Скопје со фиксна каматна стапка од 4,90% во првите три години достапен со намален надоместок за одобрување до 31.3.2020 година!

 

 

Copyright ТТК БАНКА АД Скопје Народен Фронт 19А 1000 Скопје тел/факс: 02/3236-400 e-mail: ttk@ttk.com.mk мапа на сајтот предупредување